fbpx
Home
|
ข่าว

วธ.ส่งสุขวิถีใหม่สืบสานวิถีไทยปลอดภัยสร้างสรรค์

Featured Image

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบการดำเนินการของกระทรวงวัฒนธรรมในมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม “ส่งสุขวิถีใหม่ สืบสานวิถีไทย ปลอดภัยสร้างสรรค์” เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ 2564 แก่ประชาชน ฟื้นฟูจิตใจและสร้างขวัญกำลังใจเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต รวมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมมาส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและในภาพรวมของประเทศ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. กิจกรรมทางศาสนาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล อาทิ สวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมไหว้พระ 10 วัด พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา 2. กิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดยงดเว้นค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่ง และเปิดให้บริการและจัดกิจกรรมเป็นกรณีพิเศษทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเปิดให้บริการหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 3. กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแสดงโขน 26 ธ.ค. ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง 31 ธ.ค. ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย โครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ 23 – 24 ธ.ค. ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถนนศิลปะภายในงานมหกรรมดอกไม้อาเซียน ณ สวนไม้ดอกริมแม่น้ำกก จ.เชียงราย และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมอบของขวัญที่เป็นสินค้าไทยให้แก่กัน อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การสวดมนต์ข้ามปี ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง จะดำเนินการตามที่ ศบค. กำหนดมาตรการทั้งการกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วม หรือให้ยุติการจัดงาน

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube