fbpx
Home
|
ข่าว

ศาลรธน.นัดอ่านคำวินิจฉัยคดี”เทพไท”27ม.ค.64

Featured Image

ศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมปรึกษาคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายเทพไท เสนพงศ์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 11 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) และมาตรา 96 (2) หรือไม่ ผลการพิจรณา ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวน และกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติ ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง เวลา 15.00 น.

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube