fbpx
Home
|
ข่าว

“พุทธิพงษ์”สรุปสถิติข่าวปลอมปี63

Featured Image

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) แถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงฯ ในการปราบปรามข่าวปลอม และเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์ผิดกฎหมาย ว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ได้รวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.62 – 18 ธ.ค. 63 พบว่า มีข้อความข่าวที่ต้องคัดกรองทั้งหมด 39,209,284 ข้อความ โดยมีข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบ 20,829 ข้อความ และหลังจากคัดกรองพบจำนวนเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 7,420 เรื่อง   นอกจากนี้ ที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้จับกุมเครือข่ายการพนันออนไลน์อย่างจริงจัง โดยตั้งแต่เดือน ก.ค. 63 ถึงปัจจุบัน ดำเนินการจับกุม จำนวน 1,711 ยูอาร์แอลขณะที่ ช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ ได้ปิดกั้นเว็บการพนันออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 17 ธ.ค. 63 จำนวน 299 ยูอาร์แอล จับกุมผู้ต้องหาได้ 143 ราย คิดเป็นมูลค่าเงินหมุนเวียนกว่า 35,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า ทั้งเรื่องของปลอม,การพนันออนไลน์,สื่ออนาจาร,การฉ้อโกงหลอกลวง ประชาชน กระทรวงดิจิทัลฯและหน่วยงานที่รับผิดชอบยังคงเร่งดำเนินการแก้ปัญหาข่าวปลอม เร่งสื่อสารข้อมูลที่แท้จริงให้กับประชาชนได้ทราบอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติในวงกว้าง  

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube