fbpx
Home
|
ข่าว

“อรุณี”ซัดศบค.ทำงานไร้ประสิทธิภาพ

Featured Image

นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย  กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการระบาดรอบ 2 ว่า กังวลในการทำงานของรัฐบาลในการคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย พรรคเพื่อไทยได้มีการแสดงความห่วงใยมาโดยตลอด สำหรับการดูแลสถานการณ์ พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไร้ประสิทธิภาพในการบริหาร ทั้งมิติของความมั่นคงและสุขภาพโดยปล่อยปละละเลยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นการมีอยู่ของศบค.ปัจจุบันสะท้อนว่าเป็นการรวมศูนย์อำนาจแต่ขาดการแบ่งการทำงานของอำนาจที่แท้จริง เพราะขณะนี้ยังไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบในการแพร่ระบาดรอบที่ 2 นี้ได้ รัฐบาลน่าจะเห็นข้อบกพร่องและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาก่อน ถ้าหากถอดบทเรียนมาตั้งแต่ต้นจะเห็นว่ารัฐบาลได้ปล่อยปละละเลย แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ดังนั้น การมีมาตราการป้องกันตามแนวชายแดนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในการทำงานที่มิชอบ ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์รวมถึง อสม. ด้วย และประชาชนที่ให้ความร่วมมืออยู่ตลอด

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube