fbpx
Home
|
ข่าว

สนามบินภูเก็ตพร้อม100%รับนักท่องเที่ยว

Featured Image
ท่าอากาศยาน ภูเก็ต นำสื่อฯ ตรวจความพร้อม รับนักท่องเที่ยว ตามโมเดล Phuket sandbox มั่นใจพร้อมเกิน 100%

ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ร้อยตรีธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต นำสื่อมวลชน และผู้สังเกตการณ์ ลงพื้นที่บันทึกภาพบรรยากาศ การเตรียมความพร้อม ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัว ตามโมเดล “Phuket Sandbox” ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการชมบรรยากาศการซ้อม ในวันนี้ เป็นที่น่าพอใจ โดยที่ผ่านมาทางท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ซ้อมย่อยมาหลายครั้งก่อนหน้านี้ มาถึงวันนี้ได้เห็นความพร้อม และกระบวนการตั้งแต่นักท่องเที่ยวลงจากเครื่องเข้ามาตัวอาคาร ผ่าน จุดตรวจต่าง ๆ ทั้งการตรวจเอกสาร การตรวจโรค ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จนถึง ด่านศุลกากร และการตรวจหาเชื้อวันแรกที่สนามบิน โดยทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ

ด้าน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ จะ มี 5 สายการบินที่บินเข้ามาภูเก็ต อาทิ อิสราเอลแอร์ไลน์สิงคโปร์แอร์ไลน์ เป็นต้น คาดว่าจะมีผู้โดยสารในวันที่ 1 ประมาณ 440 คน วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 ก็จะทยอยมากขึ้นเรื่อย ๆ

ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าพื้นที่ประมาณหมื่นกว่าคน กระบวนการขั้นตอนในการรับนักท่องเที่ยวเข้าภูเก็ต หลังลงจากเครื่องบินเข้ามายังอาคารผู้โดยสารขาเข้า ระหว่างประเทศ

โดยเมื่อผู้โดยสารเข้ามาจะผ่านกระบวนการเทอร์โมสแกนเดินเข้าสู่อาคาร ชั้น 2 เพื่อตรวจสอบเอกสาร การอนุญาตเข้าประเทศ และ ออกทางประตู 1 หรือประตู 2 จากนั้น จะผ่านการตรวจคัดกรองโรค ที่ประตู 1 และขึ้นรถตามเครื่องหมาย ShaPlus ที่ โรงแรมจัดเตรียมมารับ และเข้าพักที่ โรงแรม

รอผลการตรวจโรค ก่อน หากผลเป็นลบ จึงจะ สามารถออกเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตได้แต่หากพบว่าผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 เป็นบวก นักท่องเที่ยวจะต้องถูกส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

 

 

ภูเก็ตตั้งศูนย์ปฏิบัติการ “EOC Phuket tourism sandbox” เป็นศูนย์ Command Center ยกระดับการสื่อสาร

ภูเก็ตตั้งศูนย์ปฏิบัติการ “EOC Phuket tourism sandbox” เป็นศูนย์ Command Center ยกระดับการสื่อสาร ขณะท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมเกิน 100% รับ นักท่องเที่ยว นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับ คณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการ Phuket tourism sandbox ว่า จังหวัดภูเก็ตได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการ EOC Phuket tourism sandbox เป็น Command Center

โดยการนำเทคโนโลยี Phuket Smart city มาเป็นกลไกขับเคลื่อน มีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ บริหารจัดการ กำกับติดตามการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทยที่เดินทางจากต่างประเทศและในประเทศเข้าพื้นที่ภูเก็ต

 

ภูเก็ต-ตั้งศูนย์สื่อสาร-2

 

โดยจะมีระบบเชื่อมโยงกับด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต ด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบก ด่านท่าฉัตรไชย ด่านตรวจคนเข้าเมืองทางน้ำ ท่าเรืออ่าวฉลอง ท่าเรือรัษฎา ท่าเรืออ่าวปอ ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลรัฐและเอกชนสถานี ตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจน้ำตำรวจท่องเที่ยว ศูนย์ประสานงานโรงแรม Sha plus Manager ศูนย์ประสานงานสถานประกอบการ Sha Plus ศรชลจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้และบริษัทจำกัดมหาชนโทรคมนาคมแห่งชาติรวมทั้ง ศปก. ศบค. และ ศบค. มท.

โดยศูนย์ดังกล่าวจะตั้งที่ศูนย์บัญชาการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์ Command Center ในการขับเคลื่อนภารกิจ รองรับ Phuket tourism Sunbox ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการควบคุมและติดตามนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และตลอดระยะเวลาที่พำนักในภูเก็ตโดยจะเชื่อมโยงกับ Application หมอชนะ

 

ภูเก็ต-ตั้งศูนย์สื่อสาร

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า การวางมาตรการดังกล่าวถือเป็นการยกระดับและพัฒนา การทำงานบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปโดยด่านทางบก ที่ ท่าฉัตรไชยจะมีการเปลี่ยนแปลงยกระดับมาตรมีบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ในการคัดกรองคนเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อควบคุมและป้องกันเชื้อจากภายนอกเข้ามาในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube