fbpx
Home
|
ข่าว

“นันทิดา”คว้าชัยหน่วยลต.ที่19นายกอบจ.สมุทรปราการ

Featured Image

หลังปิดหีบเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ นายก อบจ.และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ ส.อบจ.จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่ 19 เขต 2 ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจเช็คจำนวนบัตรกับผู้มาใช้สิทธิ์ ซึ่งหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 411 คน มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้นจำนวน 170 คน โดยหลังการนับคะแนน นายก อบจ. นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนนนำมาเป็นอันดับ 1 ที่ 83 คะแนน จากผู้ลงสมัครทั้งสิ้น 5 คน ในขณะที่ผลการนับคะแนนในส่วนของ ส.อบจ. นางสาววริศรา มีชัย ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 71 คะแนน จากผู้ลงสมัครทั้งสิ้น 3 คน เป็นที่น่าสังเกตว่าในส่วนของ ส.อบจ. มีบัตรเสียมากถึง 14 ใบและบัตรเสียส่วนใหญ่เป็นการกากบาทลงในช่องหมายเลข 4 และ 5 ซึ่งไม่มีผู้สมัคร ในขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไปถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube