fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“จุรินทร์”เร่งฟื้นเจรจาFTA ไทย-อียู

Featured Image
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หารือ ทูตสหภาพยุโรป เร่งฟื้นเจรจา FTA ไทย-อียู

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าการเปิดเจรจา FTA ไทย-อียู ซึ่งขณะนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อยู่ระหว่างการจัดทำกรอบการเจรจา เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หรือ กนศ. ก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ไทยไปเริ่มการเจรจา

ซึ่งความคืบหน้าการเจรจา FTA ไทย-อียู อยู่ระหว่างการหารือระดับเจ้าหน้าที่ในการจัดทำเอกสารร่างความคาดหวังที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะได้รับประโยชน์ ก่อนที่อียู จะนำไปเสนอกับประเทศสมาชิก และหากไทย ได้เข้าร่วมในความตกลง ก็จะส่งผลดีในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทั้ง เวียดนาม และสิงคโปร์ ที่มีข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับอียูแล้ว นอกจากนี้ ไทย ยังได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการอียู เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าในรูปแบบออนไลน์ ทั้งงานแสดงสินค้าเสมือนจริง และการจับคู่ธุรกิจ ซึ่งจะมีในหลายกลุ่มสินค้าตลอดทั้งปี

ขณะเดียวกัน ในการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก หรือ  WTO ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2564 นี้ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ไทย พร้อมสนับสนุนอียู ในการผลักดันให้ WTO เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะการเพิ่มกำลังการผลิต และกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง รวมทั้งการปฏิรูป WTO เพื่อให้มีองค์กรอุทธรณ์ เพื่อให้การพิจารณาข้อพิพาทระหว่างประเทศทำได้รวดเร็วขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2563 อียู เป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 ของไทยรองจากอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน กว่า 3 หมื่น 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.56 ของการค้าไทยกับโลก

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube