fbpx
Home
|
ข่าว

ปชช.ทยอยใช้สิทธิ์เลือก อบจ.ต่อเนื่อง

Featured Image

หลังเปิดหีบเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ นายก อบจ.และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ ส.อบจ. ที่จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ล่าสุดประชาชน ยังคงทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง ที่เทศบาลนครสมุทรปราการ หน่วยเลือกตั้งที่ 19 เขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการ ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจากการสอบถามผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพบว่า ที่มาใช้สิทธิ์วันนี้จะเลือกคนที่มีความใกล้ชิดกับท้องถิ่นมากกว่าตัดสินใจเลือกตัวแทนจากพรรคการเมือง เพราะมองว่าในอนาคตคนที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนจะสามารถเป็นตัวแทนทำให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งเกิดการพัฒนาได้มากกว่าตัวแทนจากพรรคการเมืองที่ประชาชนไม่รู้จัก เพราะไม่มั่นใจว่าในอนาคตจะทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นได้มากน้อยแค่ไหน

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube