fbpx
Home
|
ข่าว

นราธิวาสอ่วม!น้ำท่วม13อำเภอ

Featured Image

จากสภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก 3 วัน ติดต่อกันในพื้นที่ จ.นราธิวาส ล่าสุดบรรยากาศโดยทั่วไปบนท้องฟ้ายังคงมีเมฆครึ้ม ปกคลุมพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ และมีฝนตกเป็นช่วงๆ ส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลัก 2 สาย คือ แม่น้ำบางนราที่มีปริมาณน้ำฝนได้ไหลลงมาสมทบจนสูงกว่าตลิ่ง 2 เมตร จนส่งผลทำให้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่ทางการเกษตรและสถานที่ราชการ ที่ปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขัง 13 อำเภอ คือ อำเภอระแงะ สุไหงปาดี บาเจาะ เจาะไอร้อง แว้ง จะแนะ รือเสาะ สุไหงโก-ลก ยี่งอ สุคิริน ศรีสาคร เมืองและ ตากใบ เป็นวงกว้าง ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 68 ตำบล 353 หมู่บ้าน 54 ชุมชน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 21,933 ครัวเรือน รวม 87,264 คน มีผู้อพยพ 49 ครัวเรือน 186 คน โดยพื้นที่ประสบอุทกภัยประกอบด้วย อ.ระแงะ 7 ตำบล 1,486 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 5,943 คน อ.เจาะไอร้อง 3 ตำบล 33 หมู่บ้าน 4,591 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 19,498 คน อ.สุไหงปาดี 8 ชุมชน 6 ตำบล 39 หมู่บ้าน 2,602 ครัวเรือน อ.แว้ง 4 ตำบล 9 หมู่บ้าน 499 ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,421 คน อ.บาเจาะ 6 ตำบล 21 หมู่บ้าน 245 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 735 คน อ.จะแนะ 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน 893 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 2,712 คน อ.สุไหงโกลก 4 ตำบล 19 หมู่บ้าน 17 ชุมชน 2,435 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 9,740 คน อ.ศรีสาคร 6 ตำบล 35 หมู่บ้าน 1,560 ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 7,800 คน อ.สุคิริน 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน 98 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 294 คน อ.เมืองนราธิวาส 29 ชุมชน6 ตำบล 47 หมู่บ้าน 1,856 ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 8,287 คน อ.รือเสาะ 5 ตำบล 12 หมู่บ้าน 437 ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 986 คน อ.ยี่งอ 6 ตำบล 40 หมู่บ้าน 3,163 ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 13,168 คน และ อำเภอ ตากใบ 8 ตำบล 23 หมู่บ้าน 2068 ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 9,396 คน

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube