fbpx
Home
|
ข่าว

“ประวิตร”สั่งเข้มชายแดนใต้ป้องกันลักลอบเข้าเมือง

Featured Image
พล.อ.ประวิตร สั่ง กอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้า เข้มงวดเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาด ของโควิด-19

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ครั้งที่ 2/2564 โดยที่ประชุมได้รับทราบการรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ช่วงวันที่ 20 มี.ค.64-18 พ.ค.64 จาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้น เหตุการณ์การก่อเหตุความรุนแรง มีแนวโน้มลดลง อย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีความเข้าใจถึงความจำเป็นในการปฏิบัติงานของภาครัฐ และให้ความร่วมมือด้วยดี ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบ ตามที่กอ.รมน.ภาค 4 เสนอให้ปรับลดพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ได้แก่พื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา เป็นไปตามแผนงานปรับลดพื้นที่ฯสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเห็นชอบให้เพิ่มเติมตัวชี้วัด ความพึงพอใจของประชาชน ต่อศก./สังคม ควบคู่ สถิติทางคดี พร้อมทั้งเห็นชอบให้ขยายเวลา การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯในพื้นที่ จชต. ยกเว้น อ.แม่ลาน, อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี อ.เบตง, อ.กาบัง จ.ยะลา และอ.สุไหงโก-ลก, อ.สุคิริน, อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 20 มิ.ย.64-19 ก.ย.64 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยชีวิต และทรัพย์สิน ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ให้เข้มงวดการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกม. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ ฝ่ายความมั่นคง ทุกนายที่ เสียสละ ทุ่มเทการทำงาน ที่ผ่านมา จนสามารถปรับลดพื้นที่ประกาศฉุกเฉินบางส่วน อย่างได้ผล ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube