fbpx
Home
|
ทั่วไป

ข่าวต้นชั่วโมง 20.00 น.

Featured Image
เตือนสติ ตร.เล่นโซเชียลฯ อย่างสร้างสรรค์ ระวังการโพสต์ อาจจะส่งผลกระทบภาพลักษณ์องค์กร

พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบก.ปอท. ในฐานะ รอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึง กรณีการไลฟ์สดของ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว ที่มีกระแสใน สื่อสังคมออนไลน์ ถึงความไม่เหมาะสมนั้น อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานต้นสังกัด

สำหรับข้อสงสัยในเรื่องการ work from home ของข้าราชการตำรวจนั้น ในส่วนข้าราชการตำรวจฝ่ายปฏิบัติการในสายงานป้องกันปราบปราม ฝ่ายสืบสวน ฝ่ายสอบสวน และฝ่ายจราจร การ work from home เป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อยู่โดยตลอด ซึ่งจะมีการระมัดระวังตนเองในการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว ตั้งแต่การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนปฏิบัติหน้าที่ สวมใส่หน้ากากอนามัย พกแอลกอฮอล์ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ แต่หากเป็นข้าราชการฝ่ายอำนวยการหรือธุรการ อาจมีการพิจารณาผ่อนกำลังได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นๆ และต้องไม่กระทบกับภารกิจของหน่วยงาน

จึงฝากถึงพี่น้องข้าราชการตำรวจ ในการเข้าถึงหรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ ควรพิจารณาใช้ด้วยความระมัดและถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย แม้จะมองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่การโพสต์ที่ไม่ระมัดระวัง อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube