fbpx
Home
|
ข่าว

ตลาดทะเลไทยเปิดปกติย้ำคนละที่กับตลาดกุ้งฯ

Featured Image

นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานสหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจง  กรณีมีข่าวว่า เจ้าของแพปลาในตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครติดโควิด 19 นั้น ข้อเท็จจริงคือ ผู้ติดเชื้อคนดังกล่าวเป็นเพียงผู้ซื้อขายที่ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาครเท่านั้น ซึ่งตลาดกลางกุ้ง เป็นสถานที่คนละแห่งกับตลาดทะเลไทย และตั้งอยู่ห่างกัน จึงไม่อยากให้ประชาชนเกิดความสับสนระหว่างตลาดทะเลไทย กับ ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร โดยตลาดทะเลไทยนั้นได้มีมาตรการป้องกันโควิด 19 ตามที่ทางราชการกำหนดและปฏิบัติเป็นประจำอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการตลาดทะเลไทย ตามนโยบายภาครัฐ คือ ผู้ที่เข้าตลาดทะเลไทย จะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย , จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจบนแพกุ้ง แพปลา หากพบใครไม่สวมหน้ากาก จะเชิญลงจากแพ , มีอ่างล้างมือพร้อม เจลล้างมือ สบู่ล้างมือ จุดล้างเท้า อาคารแพปลา แพกุ้ง 6 จุด , ล้างพื้นถนนรอบตลาด และอาคารแพกุ้ง อาคารแพปลา ทุกวันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด,ร้านค้าอาหารในตลาดอนุญาตเฉพาะซื้อกลับบ้านเท่านั้น , ประชาสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงการแออัดของผู้มาใช้บริการ,อาคารตลาดกุ้งเปิดทำการค้าขาย ตั้งแต่เวลา 24.00 น เป็นต้นไป,อาคารตลาดปลาเปิดทำการค้าขาย ตั้งแต่เวลา 04.00 น เป็นต้นไป,ห้องสุขาภายในตลาด มีการจัดอ่างล้างเท้า เจลแอลกอฮอล์และสบู่เหลวล้างมือ ไว้ให้สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ และตลาดมีการจัดเก็บขยะและทำความสะอาดตลาดทุกวัน และขอให้มั่นใจได้ว่า ตลาดทะเลไทย ปลอดภัยแน่นอนและยังคงเปิดค้าขายเช่นเดิม ยืนยันสินค้าที่เข้ามาขายในตลาดทะเลไทยทุกประเภท มีใบรับรองผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยแล้วทุกราย

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube