fbpx
Home
|
ทั่วไป

7ชุมชนรอบแคมป์ซอยยายผลเข้าฉีดวัคซีนกันโควิด

Featured Image
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 ชุมชนรอบแคมป์ก่อสร้าง ซ.ยายผล ทยอยเข้าฉีดวัคซีนโควิด-19

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 ชุมชนรอบแคมป์คนงานก่อสร้าง ซอยยายผล ถนนวิภาวดีรังสิต 27 ได้แก่ ชุมชนอยู่แล้วรวย ชุมชนแฟลตตำรวจอิสระ ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางทุ่งสองห้อง ชุมชนกองบัญชาการศึกษา ชุมชนมิตรประชาพัฒนา ชุมชนเปรมสุขสันต์ และชุมชนคนรักถิ่น เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันควบคู่ไปกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงเรียนบางเขน เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ การเว้นระยะห่าง การจัดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เป็นต้น โดยประชาชนที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนควรเตรียมตัวเองให้พร้อม ทั้งการรับประทานอาหารมาให้เรียบร้อยก่อนรับบริการฉีดวัคซีน ควรดื่มน้ำมาให้เพียงพอ และนำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเป็นไปตามขั้นตอนต่าง ๆ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube