fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งช่วยชาวบ้านประสบภัยหนาว

Featured Image

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการเตรียมรับฤดูหนาวในพื้นที่ ว่า ขณะนี้สภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่หนาวเย็นมาตลอดสัปดาห์ เริ่มส่งผลกระทบกับประชาชน โดยเฉพาะหมู่บ้านบนดอยสูงในหลายอำเภอต้องเผชิญกับความหนาวเย็นตลอดทั้งวัน ทั้งที่ อ.แม่ริม อ.สะเมิง อ.เวียงแหง และ อ.ฝาง ที่ช่วงนี้อุณหภูมิลดต่ำ ช่วงเช้าและค่ำอยู่ที่ประมาณ 12-16 องศาเซลเซียส ซึ่งจากการสำรวจพบว่าในช่วงฤดูหนาวปีนี้ มีประชาชนใน 25 อำเภอ ได้รับผลกระทบและมีความต้องการเครื่องกันหนาวจำนวน 438,385 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุ 222,015 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 3,890 คน ผู้พิการ 40,640 ผู้มีรายได้น้อย 70,066 คน และประชาชนทั่วไปอีก 101,774 คน สำหรับการช่วยเหลือในเบื้องต้นได้มีหนังสือถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมช่วยเหลือลดผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีภัยหนาว เนื่องจากยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ติดต่อกัน 3 วันขึ้นไป

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube