fbpx
Home
|
ข่าว

“อนุชา”ถวายสิ่งของช่วยพระสงฆ์ได้รับผลกระทบโควิด

Featured Image
“อนุชา”ถวายสิ่งของและเครื่องอุปโภค-บริโภค วัดราชบพิธฯสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ พระภิกษุ สามเณร ได้รับผลกระทบโควิด

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนในสังกัด อาทิ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้ากราบสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อถวายสิ่งของและเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ พระภิกษุ สามเณร และสงเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยนายอนุชา กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ และการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ทำให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิต ซึ่งทางคณะสงฆ์โดยพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ได้ให้วัดที่มีศักยภาพดำเนินการช่วยเหลือชุมชนและประชาชน พบว่ามีหลายวัดที่ดำเนินการจัดตั้งโรงทาน และแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ประชาชน พร้อมเชิญชวนประชาชนได้นำสิ่งของและเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นมาร่วมสนับสนุนกิจกรรมของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อกระจายความช่วยเหลือทั่วประเทศต่อไป

ส่วนมาตรการเยียวยาพระภิกษุสงฆ์ สามเณรทั่วประเทศ ได้นำเรื่องนี้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาใหม่ หลังจากครั้งที่แล้วเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้าออกมาเร็วๆ นี้

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube