fbpx
Home
|
ทั่วไป

พบผู้ป่วยโควิดชุมชนแออัดกทม.แล้ว6แห่ง

Featured Image

สธ. เผยพบผู้ป่วยโควิด-19 ใน ชุมชนแออัด ของ กทม. แล้ว 6 แห่ง ยันดูแลคนติดเชื้อฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ขู่สถานพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษา

นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสภาวะฉุกเฉิน และผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ระบุว่า

ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ติดตามการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งโรคดังกล่าวจัดเป็นโรคติดต่อฉุกเฉินอันตรายเป็นภาวะฉุกเฉินที่คนไทยทุกคนต้องได้รับการรักษาพยาบาลเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อและภาวะแทรกซ้อน ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)ได้นำเสนอในคณะกรรมการสถานพยาบาลให้ประกาศเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินทำให้สถานพยาบาลทุกแห่งต้องให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ทุกสังกัดและหากฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วพบผู้มีอาการ หรือได้รับผลข้างเคียง ก็ต้องรักษาทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสถานพยาบาลจะเรียกเก็บเงินค่ารักษาจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งหากสถานพยาบาลไม่ดำเนินการตามคำสั่งไปเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายก็จะมีโทษตาม ม.66 พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ โดยตั้งแต่มีการดำเนินงานมาพบมีสถานพยาบาล ฝ่าฝืนเรียกค่ารักษาพยาบาลกับผู้ป่วย จำนวน 44 เรื่อง จากผู้รับบริการ 74 ราย ล่าสุด สบส. ได้ดำเนินการทางกฎหมาย และสถานพยาบาลได้คืนเงินให้กับผู้รับบริการแล้ว 74 ราย ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาโควิด-19 สามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วน สปสช. 1330 และ สายด่วน สบส. 1426

ขณะเดียวกัน สปสช. ยืนยันว่าคนไทยทุกคน หากต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 หรือกรณีติดโควิด-19 จะได้รับสิทธิ์ตรวจและรักษาฟรีในทุกรพ. ทุกสังกัด ทั้งนี้ หากประชาชนรายใดพบว่าตนเองมีความเสี่ยงว่าจะติดเชื้อ เช่น สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ, เดินทางไปยังสถานที่ที่มีการประกาศว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง รวมไปถึงแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเข้าข่ายที่จะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรอง ก็จะสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ กทม. นั้น ล่าสุด มีการกำหนดแผนปฎิบัติงานโดยให้มีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในระดับเขตทุกเขตของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีการบริหารจัดการไปในแนวทางเดียวกัน โดยให้ผู้อำนวยการเขตของแต่ละเขตเป็นผู้บัญชาการประจำเขตแบ่งการทำงานเป็น 5 ฝ่าย ที่สำคัญคือการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุก (SWAB, RT-PCR) ซึ่งจะมีผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ในพื้นที่ดำเนินงาน

พบผู้ป่วยโควิดชุมชนแออัดกทม.แล้ว6แห่ง

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศวันนี้ พบรายงานผู้ติดเชื้อ 2,112 ราย เสียชีวิต 15 ราย มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 สะสมรวม 1,150,564 ราย ส่วนเข็มที่ 2 ฉีดสะสม 422,511 ราย โดยในส่วนของผู้เสียชีวิต 15 คน วันนี้พบส่วนใหญ่อายุมาก มีค่ากลางอายุอยู่ที่ 68 ปี (อายุต่ำสุด 50 ปี สูงสุด 86 ปี) ปัจจัยเสี่ยงมาจากใกล้ชิดสมาชิกครอบครัวที่ติดเชื้อ, เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง, อาศัยในพื้นที่เสี่ยง โดยในส่วนของสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด-19 ใน ชุมชนแออัด ขณะนี้พบทั้งสิ้น 6 แห่ง จากขนาดพื้นที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ประชากร รวมทั้งสิ้น 29,581 คน อยู่ในชุมชน 21,600 คน ประกอบด้วย ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ประชากร 4,000 คน ป่วยโควิด-19 จำนวน 61 ราย, ชุมชนเคหะบ่อนไก่ ประชากร 10,000 คน ป่วยโควิด-19 จำนวน 14 ราย, ชุมชนโปโล ประชากร 1,500 คน ป่วยโควิด-19 จำนวน 10 ราย, ชุมชนพระเจน ประชากร 2500 คน ป่วยโควิด-19 จำนวน 8 ราย, ชุมชนร่วมฤดีประชากร 1,500 คน ป่วยโควิด-19 จำนวน 2 ราย และ ชุมชนกุหลาบแดงประชากร 900 คน ป่วยโควิด-19 จำนวน 1 ราย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube