fbpx
Home
|
ทั่วไป

เตรียมบ้านพักบางละมุงกักตัวตร.เสี่ยงโควิด

Featured Image
รอง ผบ.ตร. สั่งจัดเตรียมบ้านพักตากอากาศบางละมุง รองรับตำรวจกลุ่มเสี่ยง โควิด-19 เป็นที่กักตัว

พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.ได้มีหนังสือ วิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึง ผบช.สกพ. สงป. และ พตร.(สบ 1 ) ผบก.สก.หนังสือดังกล่าวระบุว่า เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีข้าราชการตำรวจที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจำเป็นต้องได้รับการกักตัวเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การดูแลข้าราชการตำรวจกลุ่มเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ บุคลากรและลูกจ้างในสังกัด จึงให้ดำเนินการดังนี้ ให้ สกพ.จัดเตรียมสถานพักฟื้นและตากอากาศบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นสถานที่ ,ให้ดูแลข้าราชการตำรวจกลุ่มเสี่ยง จำนวน 15 วัน ระหว่างวันที่ 27 เม.ย. – 11 พ.ค. 64

ทั้งนี้ ให้พร้อมปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 64 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยให้ยกเว้นอัตราค่าบริการห้องพักและค่าใช้จ่ายอื่น โดยจัดอาหารจำนวน 3 มื้อ ตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติเป็นต้นไป ให้ รพ.ตร.เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งข้าราชการตำรวจ บุคลากร หรือลูกจ้างฯ ไปยังสถานที่ จัดชุดแพทย์พยาบาล และอุปกรณ์การแพทย์ ประจำ ณ สถานพักฟื้นและตากอากาศบางละมุง เพื่อติดตามอาการและตรวจรักษา ,ให้สำนักงานงบประมาณและ กองบังคับการสวัสดิการ พิจารณาสนับสนุนงบประมาณแล้วแต่กรณี ประสานการปฏิบัติกับ พ.ต.อ. หญิง สุนันท์ แขนสูงเนิน หน.กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. และพ.ต.อ.หญิง ทัสสนีย์ ภิมย์แก้ว ผกก.ฝ่ายสโมสรและสันทนาการเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube