fbpx
Home
|
ทั่วไป

รพ.ตร.ลดการให้บริการผู้ป่วยลดความเสี่ยงติดโควิด

Featured Image
โรงพยาบาลตำรวจ ประกาศลดการให้บริการผู้ป่วย เปิดรับกรณีฉุกเฉินวิกฤติ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน – งดเยี่ยมผู้ป่วยใน เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

โรงพยาบาลตำรวจ ออกประกาศช่วงเช้าวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ชี้แจงให้ผู้เข้ารับบริการทราบว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ทางโรงพยาบาลตำรวจ จึงมีแนวทางการให้บริการ

โดยงดบริการห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ซึ่งจะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน, งดบริการคลินิกนอกเวลาราชการ, งดผ่าตัดและหัตถการที่ไม่จำเป็น ยกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน, งดการให้บริการผู้ป่วยนอกหรือ OPD และงดเยี่ยมผู้ป่วยใน

สำหรับ ผู้ป่วยที่มีอาการเร่งด่วนขอให้ติดต่อเลื่อนนัดตามหมานเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในบัตรนัดและแนะนำให้ใช้บริการโครงการรับยาทางไปรษณีย์

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube