fbpx
Home
|
ทั่วไป

อัปเดตเตียงว่างสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด

Featured Image
กทม.อัปเดตเตียงว่างในโรงพยาบาลสนาม 4 แห่ง สำหรับผู้ติดเชื้อโควิดไม่มีอาการ

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย 64 ในกรณีจำนวนเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกรุงเทพฯ ว่า โรงพยาบาลสนาม 4 แห่ง ได้จัดเตรียมเตียงไว้รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไม่มีอาการ จำนวน 1,650 เตียง แบ่งเป็น

1.รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน จำนวน 1,000 เตียง ครองเตียง 443 เตียง เหลือ 557 เตียง

2.รพ.ราชพิพัฒน์ จำนวน 200 เตียง ครองเตียง 194 เตียง เหลือ 6 เตียง

3.รพ.เอราวัณ 1(ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอน) จำนวน 100 เตียง ครองเตียง 80 เตียง เหลือ 20 เตียง

4.รพ.เอราวัณ 2 (บางกอกอารีนา) จำนวน 350 เตียง

ยังไม่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา(อยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติและสอบสวนโรค) รวมมีผู้ครองเตียงทั้งสิ้นจำนวน 717 เตียง คงเหลือ 933 เตียง

ส่วนส่วนโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล?กลาง, โรงพยาบาลตากสิน, โรงพยาบาลเจริญกรุง, โรงพยาบาลหลวงพ่อฯ,โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์, โรงพยาบาลลาดกระบัง, โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสิรินธร ครองเตียงรวม 123 เตียง

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วมีอาการหนักให้โทรติดต่อที่เบอร์ 1669 เพื่อประสานรถไปรับและส่งต่อไปยังโรงพยาบาล แต่หากมีอาการไม่หนักมากให้โทรติดต่อที่เบอร์ 1668 สายด่วนกรมการแพทย์ เพื่อขอคำแนะนำการปฏิบัติตัวให้เหมาะสม และหมายเลข 1330 สายด่วน สปสช. เพื่อให้คำแนะนำ และประสานกับ
โรงพยาบาลในเครือประกันสังคม

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube