fbpx
Home
|
ทั่วไป

เมาขับสงกรานต์2วันสะสม527คดี

Featured Image
คุมประพฤติเมาขับสงกรานต์ 2 วัน สะสมรวม 527 คดี – จ.สมุทรปราการเมาแล้วขับมากสุด 58 คดี

วันนี้ (12 เมษายน 2564) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ ในวันที่ 2 ของการควบคุมเข้มงวด (11 เมษายน 2564) เป็นคดีขับรถในขณะเมาสุรา จำนวน 18 คดี จึงทำให้มียอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติระหว่างวันที่ 10 -11 เมษายน 2564 จำนวนทั้งสิ้น 529 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 527 คดี คิดเป็นร้อยละ 99.62, คดีขับเสพ จำนวน 2 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.38

โดยจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถในขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 1.จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 58 คดี 2.จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 56 คดี และ 3. จังหวัดสระบุรี จำนวน 50 คดี

นอกจากนี้ ในส่วนของการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ กำไล EM กับผู้กระทำผิดเมาแล้วขับยังไม่มีเพิ่มเติม ยังคงตัวเลขสะสม 2 วันอยู่ที่ จำนวน 1 ราย โดยมีเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ในช่วงเวลาตั้งแต่ 22.00 น. – 04.00 น. เป็นระยะเวลา 15 วัน

ทั้งนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศเฝ้าติดตามและควบคุมดูแลผู้กระทำผิดตลอด 24 ชั่วโมงผ่านศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring Control Center – EMCC) พร้อมประสานเครือข่ายภาคประชาชน อาสาสมัครคุมประพฤติ เตรียมพร้อมลงพื้นที่หากมีการผิดเงื่อนไขคุมความประพฤติ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube