fbpx
Home
|
ทั่วไป

เตือนรับวัคซีนโควิดเข็มที่2สร้างภูมิต้านทาน

Featured Image
รองผู้ว่าฯโสภณ เตือนรับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิต้านทานเต็มประสิทธิภาพของวัคซีน

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) กรุงเทพมหานครครั้งที่5/2564 โดยที่ประชุมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกของบริษัทซิโนแวค ทราบว่าข้อกำหนดของการรับวัคซีนเข็มที่2 ของซิโนแวคจะต้องรับวัคซีนห่างจากการรับวัคซีนเข็มแรกภายในระยะเวลา2-4สัปดาห์ เพื่อสร้างภูมิต้านทานเต็มประสิทธิภาพของวัคซีน

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้กำหนดนัดผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกให้ไปรับการฉีดวัคซีนเข็มที่2 หลังจากรับวัคซีนเข็นแรก3สัปดาห์ อย่างไรก็ดีหากผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกไม่สะดวกหรือไม่สามารถไปรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ตามกำหนดนัด สามารถขอเลื่อนการรับวัคซีนเข็มที่2 ได้แต่ต้องไม่เกิน1สัปดาห์หลังครบกำหนดนัดรับวัคซีนเข็มที่2 โดยขอให้ปรึกษาและเลื่อนนัดหมายกับสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรก

สำหรับผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกของบริษัท แอสตร้าเซเนก้า จะต้องรับวัคซีนเข็มที่2 ห่างจากการับวัคซีนเข็มแรกภายในระยะเวลาประมาณ 6-12 สัปดาห์ เพื่อสร้างภูมิต้านทานเต็มประสิทธิภาพของวัคซีน ซึ่งกรุงเทพมหานครกำหนดรับวัคซีนเข็มที่2 ห่างจากการรับวัคซีนเข็มแรก 8 สัปดาห์ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก ของบริษัท แอสตร้าเซเนก้า ไปรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนด

หากไม่สะดวกขอให้ติดต่อสถานพยาบาลที่รับวัคซีนเข็มที่ 1 เพื่อกำหนดนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ทั้งนี้ ระหว่างรอการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด พร้อมเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ หากมีอาการรุนแรงควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วต่อไป

สำหรับผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ระยะที่1 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่1-31มี.ค.64 กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้บริการฉีดวัคซีนแล้วทั้งสิ้น 74,038 โด๊ส โดยมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วทั้งสิ้น จำนวน 70,622 คน ผู้ได้รับวัคซีนครบ2เข็ม จำนวน 3,416 คน แยกเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในกรุงเทพฯ จำนวน42,903คน เจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อ จำนวน7,702คน ผู้มีอายุ60ปีขึ้นไป(ได้รับวัคซีนฯ ของแอสตร้าเซเนก้า) จำนวน4,792คน บุคคลที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรค ในพื้นที่6เขตเสี่ยงติดจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน4,682คน ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจำนวน13,959คน ทั้งนี้กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนฯ ได้จัดเตรียมแผนและแนวทางการให้บริการวัคซีนซิโนแวค ที่จะได้รับในเดือนเม.ย.64จำนวน100,000โดส ดังนี้ วัคซีน66,000โดสสำหรับใช้เป็นเข็มที่2 ผู้ที่ได้รับวัคซีนในเดือนมี.ค. โดยกำหนดให้บริการเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่3 ของเดือนเม.ย.64 วัคซีน10,000โดส

สำหรับให้บริการหน่วยเชิงรุกแก่ผู้ค้าคนไทยในตลาด 4 เขตฝั่งตะวันตก ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนประกอบด้วย เขตบางขุนเทียนจอมทอง,หนองแขมและเขตบางบบอน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน 50 เขต และฝ่ายพัฒนาสังคม 6 เขตเสี่ยงติดจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่เขตบางขุนเทียน , จอมทอง,หนองแขม,บางบบอน,ภาษีเจริญและเขตบางแค รวมจำนวน 5,000 คน วัคซีน 24,000 โดส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ ทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพฯและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ รวมจำนวน 12,000 คน นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบขยายกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า

สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคที่มีอายุมากกว่า59ปี10เดือน โดยหากประชาชนในพื้นที่ 6 เขตฝั่งตะวันตก มีผู้ประสงค์รับการฉีดวัคซีนจำนวนน้อยจะขยายไปยังผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรค ที่มีอายุมากกว่า59ปี10เดือนพื้นที่เขตอื่นๆ ด้วย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube