fbpx
Home
|
ทั่วไป

วัคซีนซิโนแวคลอต2จำนวน8แสนโดสผ่านการรับรอง

Featured Image
วัคซีนโควิด-19 ของบริษัท ซิโนแวค ลอตสอง จำนวน 2 รุ่นการผลิต ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถนำไปให้บริการกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า วัคซีน CoronaVac ที่นำเข้ามาจากบริษัทซิโนแวค ประเทศจีน ลอตสอง ที่เดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564
และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันชีววัตถุ ได้รับตัวอย่างวัคซีนดังกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 2 รุ่นการผลิต และได้เริ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนโดยห้องปฏิบัติการในทันที พบว่า ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนนั้นมีค่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับของการทดสอบทุกรายการ แต่เนื่องจากกระบวนการรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนต้องมีการพิจารณาข้อมูลสรุปการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต (Summary Production Protocol) ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้มั่นใจว่าวัคซีนนั้นมีกระบวนการผลิตตั้งแต่เชื้อตั้งต้นจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นไปตามกระบวนการที่ได้รับอนุญาตและมีคุณภาพตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงต้องรอข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ผลิตได้ส่งใบรับรองการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์วัคซีน (Certificate of Analysis) และ (Summary Production Protocol) มาในวันที่ 30 มีนาคม 2564 และจากการพิจารณาเอกสารข้อมูลของวัคซีนทั้ง 2 รุ่นการผลิต พบว่า ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย มีคุณภาพตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้และเมื่อมีการขนส่งมายังประเทศไทยได้ตรวจสอบกระบวนการขนส่งมีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด

วัคซีนซิโนแวคลอต2จำนวน8แสนโดสผ่านการรับรอง

ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ออกหนังสือรับรองรุ่นการผลิตให้กับวัคซีน CoronaVac ของบริษัท ซิโนแวค ทั้ง 2 รุ่นการผลิตที่แจ้งการนำเข้ามารวมกันจำนวน 800,000 โดส เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปให้บริการกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้โดยเร็วต่อไป

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube