fbpx
Home
|
ทั่วไป

2สมาคมนักข่าวฯเรียกร้องรัฐเคารพการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

Featured Image
ฝ่ายสิทธิเสรีภาพ ๒ สมาคมนักข่าวฯ เรียกร้องการเคารพการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

จากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ กับสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล ทั้งจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่สื่อมวลชนที่นั่งแถวหน้าภายหลังการแถลงข่าว และ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ย้อนถามสื่อมวลชนถึงระดับการศึกษาและพาดพิงถึงสถาบันการศึกษา ทั้งสองกรณีได้รับการขอโทษในเวลาต่อมา

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายสุปัน รักเชื้อ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกันเปิดเผยว่า ฝ่ายสิทธิเสรีภาพทั้งสองสมาคมนักข่าวฯ เฝ้าติดตามสถานการณ์การคุกคามสื่อมวลชน ได้รับฟังข้อคิดเห็นและเสียงสะท้อนอย่างรอบด้าน เห็นว่าทั้งสองกรณี สื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่ ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ตั้งคำถามแทนประชาชนตามหลักวิชาชีพ ตามสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ ซึ่งผู้ถูกตั้งคำถามมีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนั้นๆ ได้

แต่ทว่าสื่อมวลชนกลับถูกกระทำ และใช้วาจาที่ไม่เหมาะสม เป็นการเพิ่มประเด็นความขัดแย้งในสังคม อาจจะมองได้ถึงการไม่เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันในการทำหน้าที่สื่อมวลชน ดังนั้นผู้นำรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกำหนดนโยบายรัฐที่มีผลกระทบต่อประชาชน ควรเป็นแบบอย่างให้กับสังคม ต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ และความระมัดระวังในการแสดงพฤติกรรม การใช้วาจาการให้เกียรติและเคารพศักดิ์ศรีในการทำหน้าที่ซึ่งกันและกัน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube