fbpx
Home
|
ทั่วไป

ปิด6ตลาดบางแคฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19

Featured Image
ผู้อำนวยการเขตบางแค เผย ปิด 6 ตลาดเป็นเวลา 3 วัน ล้างฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19

นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่ สำนักงานเขตบางแคจึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้ค้าดำเนินการ  Big Cleaning ทำความสะอาดตลาด บริเวณย่านตลาดสดบางแค ถนนเพชรเกษม เขตบางแค ทั้ง 6 ตลาด ได้แก่ ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดวันเดอร์ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ ตลาดใหม่บางแค ตลาดภาสม  รวมทั้งแผงค้าริมบาทวิถีบริเวณหน้าตลาดบางแค  โดยมีคณะผู้บริหารเขตลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ

ผู้อำนวยการเขตบางแค  กล่าวด้วยว่า สำนักงานเขตบางแคได้เตรียมรถน้ำ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่เขตบางแคที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ผู้ประกอบการ เจ้าของแผงและผู้ค้าแผงลอยหน้าตลาดบางแค ดำเนินการทำความสะอาดตลาดบางแคตามหลักสุขาภิบาล โดยในช่วงเช้า จะทำความสะอาด (แบบแห้ง) ตั้งแต่การปัดกวาดเช็ดถู ล้างทำความสะอาดแผงค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ปัดหยากไย่เพดาน สะสางขยะ ของเหลือใช้ ปรับปรุงพื้นที่ตลาดให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก พร้อมตักขยะ ขุดลอกท่อ แบะฉีดไล่น้ำในท่อระบายน้ำในพื้นที่ตลาด และในช่วงบ่ายเป็นการฉีดล้าง ขัด และฆ่าเชื้อ ด้วยน้ำประปา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก การประปานครหลวง และฉีดล้างน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวสัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการสะสมของเชื้อโรคและบริเวณโดยรอบ

ทั้งนี้  ได้กำหนดให้ปิดตลาดทั้ง 6 แห่ง เป็นเวลา 3 วัน (16-18 มี.ค.64)  จากนั้นจะประเมินผลจากการตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมากจะพิจารณาขยายเวลาปิดตลาดออกไป

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube