fbpx
Home
|
ทั่วไป

วัคซีนโควิด19จากแอสตร้าเซนเนก้ามาถึงไทยแล้ว

Featured Image
วัคซีนจาก แอสตร้าเซนเนก้า ล็อตแรกมาถึงไทยแล้ว เร็วกว่ากำหนดเดิม เร่งบรรเทาโรคโควิด 19 เสริมภูมิคุ้มกันเจ้าหน้าที่

นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า วัคซีนโควิด 19 ที่ประเทศไทยจัดหาจากแอสตร้าเซนเนก้า ล็อตแรก มาถึงไทยแล้ว จำนวน 117,600 โด้ส ในวันที่ 24 ก.พ. 2564

โดยกำหนดการเดิมในการส่งมอบวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า ให้กับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประมาณเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งประเทศไทย จะได้รับวัคซีนที่ผลิตจากโรงงาน สยามไบโอไซเอนซ์ จำนวน 61 ล้านโด๊ส โดยการทยอยส่งมอบ เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุข สามารถดำเนินการบริหารจัดการวัคซีนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการดำเนินการผลิตวัคซีนโควิด 19 ของสยามไบโอไซน์ยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้

แอสตร้าเซนเนก้า

อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ในประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้วัคซีน เพื่อเสริมกำลังให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย และใช้เพื่อป้องกันการเกิดอาการป่วยที่รุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตของประชากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคสูง ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือจากแอสตร้าเซนเนก้า ทำให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนได้เร็วกว่ากำหนดเดิม โดยวัคซีนที่ส่งมอบดังกล่าว มาจากสายการผลิตในระดับโลกของแอสตร้าเซนเนก้า และเป็นไปตามพันธกิจในการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ได้อย่างเท่าเทียมของบริษัท

นายแพทย์นคร กล่าวอีกว่า วัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า ล็อตที่มาถึงนี้ จะต้องผ่านการตรวจรับรองคุณภาพและผ่านการรับรองรุ่นการผลิต (Lot Release) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อน จึงจะสามารถขนส่งและกระจายวัคซีนไปให้บริการกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายระยะแรกตามแผน ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

 

แอสตร้าเซนเนก้า

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube