fbpx
Home
|
ทั่วไป

คณะพาณิชย์ฯ มธ.ปลื้มสร้างชื่อสู่อาเซียน

Featured Image
คณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ สร้างชื่อ สู่อาเซียน ล่าสุด คว้ารางวัลระดับนานาชาติ จากโครงการวิสาหกิจชุมชนคลองน้ำหู ใน “ธรรมศาสตร์โมเดล”

​ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์เป็นคณะแรกและคณะเดียวในไทยและภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับรางวัล Silver Award ด้าน “Best Lifelong Learning Initiative 2021” จาก Association of MBAs (AMBA) องค์กรรับรองคุณภาพระดับสากลจากสหราชอาณาจักร สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา และ Business Graduates Association (BGA) องค์กรรับรองคุณภาพระดับสากลจากสหราชอาณาจักร จากการส่งโครงการวิสาหกิจชุมชนคลองน้ำหู ใน “ธรรมศาสตร์โมเดล” อันเป็นการส่งเสริมให้บัณฑิตนำความรู้ออกไปพัฒนา ขับเคลื่อนสังคมโลก หล่อเลี้ยงธุรกิจในทุกแขนง รวมไปถึงการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน โดยได้จับมือกับธนาคารออมสิน และสมาคมเพื่อนชุมชน จังหวัดระยอง ร่วมกันสร้าง“ธรรมศาสตร์โมเดล” ขึ้นมาเพื่อเป็นแม่แบบและแนวทางในการยกระดับชีวิตของวิสาหกิจชุมชน จวบจนปีนี้ ได้ส่งนักศึกษเข้าร่วมมากกว่า 170 โครงการแล้ว

ทั้งนี้ จากการที่คณะได้รับการคัดเลือก ได้แสดงให้เห็นถึงการพลิกโฉมนวัตกรรมการเรียนการสอนที่แผ่ขยายประสิทธิผลไปมากกว่าเพียงแค่นักศึกษา แต่รวมไปถึงในระดับคณะ องค์กร และชุมชนภายนอกอีกด้วย

สำหรับ​วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำหูผ้าหมักน้ำนมข้าว เมืองระยอง จ.ระยอง นั้น นักศึกษาใช้เวลา 6 เดือนในการเริ่มโครงการกับชุมชน โดยได้ทำการวิเคราะห์ถึงปัญหา สร้างแบรนด์และแตกไลน์ผลิตภัณฑ์เพื่อขยายฐานลูกค้ารุ่นใหม่ รวมถึงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย และสอนชุมชนให้คำนวณต้นทุนและวางระบบบัญชี รวมทั้งการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินกิจการด้วยต้นเองต่อไปได้แม้จบโครงการ. เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ อันช่วยส่งเสริมและยกระดับอาชีพของชุมชนอย่างยั่งยืน.

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube