fbpx
Home
|
ทั่วไป

ดุสิตโพลปมแรงงานทำโควิดพุ่งชี้บ่อนถูกกม.ไม่ช่วย

Featured Image
สวนดุสิตโพล คนมอง การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานเถื่อนทำติดเชื้อพุ่ง เปิดบ่อนถูกกฎหมาย ไม่ช่วยคุมโควิด ชี้ทำคนเป็นหนี้เพิ่ม

“สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,929 คน กรณี “การเปิดบ่อนพนัน”  ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อถามถึงประชาชนให้ความสำคัญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากกรณีใด พบว่า ร้อยละ 92.55 ระบุ การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานเถื่อน รองลงมาร้อยละ 86.30 ระบุบ่อนการพนันผิดกฎหมายร้อยละ 63.36 ระบุ สถานบันเทิง

เมื่อถามถึงการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมาย จะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาดต่าง ๆ ได้หรือไม่ พบว่า ร้อยละ 51.63 ระบุ ช่วยไม่ได้ รองลงมา ร้อยละ30.12 ระบุ ช่วยได้ ร้อยละ 18.25 ระบุ ไม่แน่ใจ

ทั้งนี้ผลดีของการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมาย พบว่า ร้อยละ 81.97 ระบุ รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี รองลงมาร้อยละ 62.15 ระบุ ลดปัญหาเรื่องการรีดไถ เก็บส่วย มาเฟีย ฯลฯ
ขณะร้อยละ 69.22 ระบุ การเปิดบ่อนถูกกฎหมายเป็นผลเสีย ทำเป็นหนี้ คนไม่ทำงาน เป็นภาระให้ครอบครัว รองลงมาร้อยละ 63.27 ระบุ มอมเมาประชาชน

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงถ้าประเทศไทยเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมาย ประชาชนสนใจจะไปใช้บริการหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 83.14 ระบ ไม่สนใจ รองลงมาร้อยละ 16.86 ระบุ สนใจ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube