fbpx
Home
|
ทั่วไป

พม. ใช้ Telemedicine บำบัดผู้ป่วยเปราะบางจิตเวช

Featured Image
พม. รุดใช้ระบบ Telemedicine บำบัดผู้ป่วยเปราะบางจิตเวชในสถานรองรับ

 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สั่ง พม. ร่วมมือกรมสุขภาพจิต เร่งแก้ปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มเปราะบาง พบว่า กลุ่มเปราะบางในการดูแลของ พม. 70% มีภาวะทางด้านสุขภาพจิต สะท้อนปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และโรคระบาด

นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า จากความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต มีการนำระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) มาใช้เพื่อการรักษาพยาบาล และการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชในสถานรองรับ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 65 ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี โดยความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้คนเปราะบางในสถานรองรับ สามารถเข้าถึงการรักษาสะดวก รวดเร็ว ลดเสี่ยงการไปรับเชื้อโควิด -19 และไม่ต้องรอคิวนาน

รวมทั้ง มีแผนขยายให้ครอบคลุมสถานรองรับทุกแห่งของกระทรวง พม. และร่วมมือให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต กับศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 โดยการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ให้สามารถไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนต่อไป

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube