fbpx
Home
|
ทั่วไป

นายกฯมอบคำขวัญวันครู”พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต”

Featured Image
นายกฯมอบคำขวัญวันครู “”พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต” เพื่อการส่งเสริม-พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ

 

 

 

เนื่องในวันครู ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภาและหน่วยงานอื่น ๆ ได้ร่วมกันจัดงานวันครู ภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เพื่อให้เด็กนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณครู สำหรับคำขวัญวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันครู ว่า “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต”

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเผยแพร่คำขวัญวันครู ประจำปี 2565 สู่สาธารณชน หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา โดยขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษาร่วมกันประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ สร้างสรรค์ชีวิตของเด็กและเยาวชน ให้เติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ต่อไป

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube