fbpx
Home
|
ทั่วไป

ทบ.-ซีพีเอฟ ส่งมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ชุมชนคลองเตย

Featured Image
กองทัพบก-ซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบบ้านพักโครงการปรับปรุงที่อยู่ แก่ผู้ด้อยโอกาสที่ชุมชนคลองเตย

 

วันนี้ (16 ธ.ค. 64) นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ที่ชุมชนคลองเตย ล๊อค 4-5-6 จำนวน 15 หลัง โดยมี พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ผู้อำนวยการเขตคลองเตย และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี

กองทัพบก และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบบ้านพักที่สร้างแล้วเสร็จ จำนวน 15 หลัง ให้แก่ชาวชุมชนคลองเตย ล็อค 4-5-6 ภายใต้โครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและ 25 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง ที่ดำเนินการโดยกองทัพบก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพีเอฟ) ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ชุมชนคลองเตย ล็อค 4-5-6 โดยบ้านทุกหลังของโครงการมีการออกแบบในรูปแบบบ้านสมัยใหม่ มีแบบแปลนมาตรฐาน เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัย และมีความเป็นระเบียบ โดยเจ้าของบ้านที่ร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากสำนักงานเขตคลองเตย การท่าเรือ และหัวหน้ากลุ่มชุมชนคลองเตย ร่วมกันพิจารณาครอบครัวที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาสและบ้านที่อยู่อาศัยเดิมมีสภาพทรุดโทรมไม่เหมาะเป็นที่พักอาศัย

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube