fbpx
Home
|
ทั่วไป

ทบ.เปิด รพ.สนามศูนย์คัดกรองรองรับเปิดประเทศ

Featured Image
ทบ.เปิด รพ.สนามศูนย์คัดกรอง ตรวจโควิดครบวงจร พร้อมปรับปรุงสโมสร ทบ. รับนโยบายเปิดประเทศ

 

พ.ต.หญิง ปวีณา ศรีบัวชุม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน รัฐบาลได้ปรับมาตรการและเตรียมการเปิดประเทศใน 1 พ.ย. นี้

ในส่วนกองทัพบกยังคงดำรงความต่อเนื่องในการสนับสนุนรัฐบาลเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ และได้ปรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)

ทั้งการสกัดกั้นตามแนวชายแดนทั่วประเทศ โดยกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และควบคุมให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ ทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามมาตรการของสาธารณสุข

 

 

พร้อมกันนี้ ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองกองทัพบกใน 3 พื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (กรมการทหารช่าง), โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (มณฑลทหารบกที่ 11) และ โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (สโมสรทหารบก) ถ.วิภาวดี ซึ่งเปิดดำเนินการ ตั้งแต่ 2 ส.ค. 64 ให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชน รวม 42,793 ราย จนเมื่อสถานการณ์ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

กองทัพบกจึงร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคกรุงเทพมหานคร ย้ายสถานที่มาจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (กรมแพทย์ทหารบก) ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.

เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา ให้บริการประชาชนทั่วไป วันละ 500 คน ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า 1 วัน ผ่านทางแอปพลิเคชัน QueQ

เพื่อรับรหัสการนัดหมาย จากนั้นสามารถเข้ารับบริการได้ โดยแสดงหลักฐานดังกล่าวพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน

ทั้งนี้ สโมสรทหารบก วิภาวดี อยู่ในระหว่างการปรับปรุงสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอีกครั้ง เป็นสถานที่จัดประชุม จัดเลี้ยง ร้านอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล 1 พ.ย. 64 และสนับสนุนการประกอบอาชีพของพนักงานลูกจ้าง เป็นการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอีกทางหนึ่ง

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube