fbpx
Home
|
ทั่วไป

ม.33ทยอยฉีดวัคซีนที่ศูนย์สายใต้ใหม่

Featured Image
ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทยอยจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ขณะที่ SC พลาซ่า สายใต้ใหม่ คนไม่มาก เจ้าหน้าที่จัดระบบ

บรรยากาศศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ SC พลาซ่า สายใต้ใหม่ ซึ่งเป็น 1 ในจุดฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รองรับได้การฉีดได้ 1,500 คนต่อวัน ซึ่งเป็นจุดฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของประกันสังคม โดยจุดให้บริการนี้จะเปิดตั้งแต่เวลา 09:00 น. ไปจนถึง 15:00 น. โดยประชาชนจะต้องทำการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบประกันสังคม แล้วระบบจะส่งแจ้งนัดหมายให้ผู้ประกันตนทราบล่วงหน้าผ่าน SMS เข้าโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ผู้ประกันตนทราบและเดินทางมารับการฉีดวัคซีนโดยใช้บัตรประชาชนตัวจริงในการยืนยันตนและเข้าฉีดวัคซีน

ซึ่งบรรยากาศในจุดนี้มีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา เนื่องจากจุดให้บริการนี้รับฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมรวม 3 เขตพื้นที่ประกันสังคม หลังจากก่อนหน้านี้มีบางจุดฉีดวัคซีนปิดการให้บริการทำให้จุดนี้เป็นหนึ่งในจุดศูนย์รวมของหลายเขต แต่บรรยากาศไม่ได้หนาแน่นเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากมีการจัดระบบ รวมทั้งมีการฉีดไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นจำนวนมาก

โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และอธิบายประชาสัมพันธ์ช่องทางและรูปแบบการเข้ารับการฉีดวัคซีนของประชาชนที่เดินทางมา ซึ่งรูปแบบการจัดจุดให้บริการเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขในการเว้นระยะห่างทางสังคม ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube