fbpx
Home
|
ทั่วไป

รพ.ตำรวจ งดรับผู้ป่วยใหม่หลังบุคลากรติดโควิด

Featured Image
รพ.ตำรวจ แจ้งงดรับผู้ป่วยใหม่ ยกเว้นเหตุฉุกเฉิน หลังบุคลากรติดเชื้อโควิด-19 หลายราย

 

โรงพยาบาลตำรวจ แจ้งผู้รับบริการ เนื่องจากมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ โควิด-19 หลายราย จากการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจ จึงขอแจ้งแนวทางการให้บริการ ดังนี้ งดรับผู้ป่วยใหม่ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน,งดรับบริการห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มีความจำเป็นเร่งด่วน,งดผ่าตัดและหัตถการที่ไม่จำเป็น ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน ,ลดการให้บริการผู้ป่วยนอก ( OPD )และงดเยี่ยมผู้ป่วยใน โดยโรงพยาบาลตำรวจขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือและขออภัย หากเกิดความล่าช้าในการจัดสรรเตียงผู้ป่วยโควิด-19

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.ค.64

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube