fbpx
Home
|
ทั่วไป

ข่าวดี!ศิริราชฉีดวัคซีนได้ตามนัด 12มิ.ย.64

Featured Image
ศิริราช ดำเนินการฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้ประชาชนที่มีนัดหมายได้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ วันที่ 12 มิ.ย. 64

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับ ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ หมอพร้อม ไทยร่วมใจ และผู้ที่มีนัดหมายให้มารับวัคซีน เข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาล ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ รวมทั้งจุดรับบริการวัคซีนภายใต้ความร่วมมือของโรงพยาบาลศิริราช

ได้แก่ ไอคอนสยาม และทรู ดิจิทัล พาร์ค ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมานั้น ทางคณะฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีนัดหมายให้มารับวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2564 สามารถเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ตามวันเวลาและสถานที่ที่นัดหมายได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะประกาศให้ทราบต่อไป

สำหรับผู้ที่มีนัดหมายรับวัคซีนที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอให้รอรับการติดต่อจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อให้มาเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ทันที ที่ทางศูนย์ฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากจังหวัดนครปฐม

สำหรับรายชื่อผู้ได้คิวรับวัคซีน ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านทางwww.gi.mahidol.ac.th

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube