fbpx
Home
|
ทั่วไป

ราชวิทยาลัยฯเปิดจองซิโนฟาร์ม14มิ.ย.

Featured Image
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง “ซิโนฟาร์ม” 14 มิ.ย. นำเข้าลอตแรก 1 ล้านโดส 20 มิ.ย.- ดีเดย์เริ่มฉีด 25 มิ.ย.นี้

วันนี้( 11 มิ.ย.64) ที่อาคารสโมสร อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เชิญสถานพยาบาลเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการขึ้นทะเบียนเป็นสถานให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พลอากาศตรี นพ. สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบุว่า ในวันที่ 14 มิถุนายน จะเปิดให้องค์กร หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ลงทะเบียนผ่านระบบราชวิทยาลัยฯ จากนั้นคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบว่าจะได้รับการจัดสรรหรือไม่ เมื่ออนุมัติระบบจะส่งอีเมล์ให้หน่วยงานว่า ได้จำนวนวัคซีนเท่าไหร่ และทำสัญญาพร้อมชำระเงินกับทางราชวิทยาลัยฯ ซึ่งสถานพยาบาลที่ฉีดจะต้องผ่านเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยฯกำหนด ยืนยันการส่งวัคซีนจะไม่มีปัญหา โดยทางสถานพยาบาลแต่ละแห่งที่ร่วมให้บริการฉีดวัคซีน จะต้องเตรียมเข็มฉีดยาสำหรับการฉีดวัคซีน

สำหรับ วัคซีนซิโนฟาร์ม ลอตแรก 1 จำนวน ล้านโดส จะถึงไทยประมาณวันที่ 20 มิ.ย.นี้ และจะใช้เวลาในการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆประมาณ 2 วัน จากนั้นจึงจะแจกจ่ายวัคซีน ไปยังหน่วยงาน องค์กร สถานพยาบาลที่ให้บริการฉีด ประมาณ วันที่ 23-24 มิ.ย.นี้ และ จะเริ่มฉีดวัคซีนวันวันที่ 25 มิ.ย.นี้ หลังจากนี้วัคซีนซิโนฟาร์มจะทยอยเข้าไทยอย่างต่อเนื่องทุก 10 วัน โดยราคาของวัคซีนจะมีราคา 888 บาท/เข็ม ซึ่งร่วมค่าประกันความเสี่ยงทั้งหมด การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มจะทำการฉีด 2 เข็ม ซึ่งทางหน่วยงานองค์กรที่ขอรับการจัดสรรวัคซีนจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ โดยประชาชนผู้รับวัคซีนไม่ต้องเสียค่าใช่จ่าย ซึ่งระยะที่ 1 วัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ประชาชนฉีดฟรี องค์กรหน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนวัคซีนเพื่อท่าน

ทางด้าน นพ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการ รพ.จุฬาภรณ์ฯ ระบุว่า ข้อกำหนดสำหรับสถานพยาบาล ในการให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มจะไม่ยุ่งยาก ที่สำคัญ คือ ต้องเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ มีสถานที่ระบบการดูแลการฉีดวัคซีน มีการเก็บวัคซีน ที่อุณหภูมิ 2-8 องศา

โดยราชวิทยาลัยฯ จะจัดส่งให้ขั้นต่ำ 100 โดส ต่อ 1 จุด ส่งให้ทุกวันเพื่อลดภาระในการเก็บสต็อก ส่วนต่างจังหวัดไม่เกิน 2 วัน โรงพยาบาลต้องเตรียมตู้ที่เก็บรักษาวัคซีนหากเหลือในแต่ละวัน มีระบบการรายงานข้อมูล ส่งรายชื่อผู้รับวัคซีนเข้ามายังถังข้อมูลกลางก่อน เมื่อฉีดแล้วจะต้องตัดชื่อผู้รับออกจากถังข้อมูลกลาง รวมถึงการรายงานผลข้างเคียงวัคซีนตามนโยบาย พยายามจะไม่มีข้อจำกัดในจำนวนวัคซีนที่จะจัดสรรให้หน่วยงานองค์กร โดยกรรมการจะมีการพิจารณากันก่อน

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube