fbpx
Home
|
ทั่วไป

วัคซีนซิโนแวคอีก1.5ล้านโดสถึงไทย

Featured Image
องค์การเภสัชกรรม (GPO) รับวัคซีนซิโนแวค อีก 1.5 ล้านโดส และเดือนมิถุนายนเข้ามาอีก 3 ล้านโดส

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ว่า เช้าวันนี้ (20 พฤษภาคม 2564) เวลา 05.35 น. ที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ องค์การเภสัชกรรม ได้รับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จากประเทศจีน เพิ่มอีก 1.5 ล้านโดส โดยก่อนหน้านี้ได้นำเข้ามาแล้ว 8 ลอต ลอตแรกเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 แสนโดส, วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 8 แสนโดส,
วันที่ 10 เมษายน 2564 จำนวน 1 ล้านโดส, วันที่ 24 เมษายน 2564 จำนวน 5 แสนโดส, วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 ล้านโดส, วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นวัคซีนที่ทางประเทศจีนบริจาค จำนวน 5 แสนโดส, วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จำนวน 5 แสนโดส และในวันนี้ 1.5 ล้านโดส รวมวัคซีนที่องค์การเภสัชกรรมจัดหาได้เข้ามาแล้วทั้งสิ้น 6 ล้านโดส และภายในเดือนมิถุนายนนี้ จะนำเข้ามาอีกจำนวน 3 ล้านโดส โดย ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 วัคซีนซิโนแวคนี้ได้มีการใช้ทั่วโลกแล้ว 260 ล้านโดส ใน 45 ประเทศ เป็นอันดับ 2 ต่อจากวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์

ทั้งนี้ วัคซีนทุกลอตที่รับเข้ามาจะมีการควบคุมอุณหภูมิการจัดส่งและจัดเก็บ โดยวัคซีนทำการจัดเก็บในคลังสำรองวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์กระจายสินค้าของ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นคลังที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จากนั้นองค์การฯ จะตรวจรับและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และเอกสารต่างๆ เมื่อผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้ว จะส่งให้กรมควบคุมโรคตรวจรับวัคซีนและกระจายไปยังหน่วยบริการและสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่ทางกรมควบคุมโรคกำหนดต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube