fbpx
Home
|
ทั่วไป

แนะหญิงท้องไม่จำเป็นงดออกจากบ้านเสี่ยงโควิด-19

Featured Image
กรมอนามัย แนะหญิงท้อง ไม่จำเป็นงดออกจากบ้าน หวั่นเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หญิงตั้งครรภ์ จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อโควิด-19 ได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ตั้งครรภ์จึงควรระมัดระวังตนเอง งดออก นอกบ้านโดยไม่จำเป็น เว้นระยะห่างจากบุคคลใกล้ชิด งดใช้ของส่วนตัวร่วมกันกับคนในบ้าน หมั่นล้างมือสมาชิกในบ้านควรให้ความสำคัญในการช่วยปกป้องหญิงตั้งครรภ์จากการสัมผัสเชื้อ ให้คิดไว้เสมอว่าหญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มเปราะบาง ซึ่งจากการสำรวจสถานการณ์การติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 พบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ 126 ราย เป็นหญิงไทย 64 ราย หญิงต่างด้าว 62 ราย โดยจังหวัดที่พบติดเชื้อสูงสุดได้แก่ สมุทรสาคร จำนวน 66 ราย กรุงเทพมหานคร 10 ราย และนนทบุรีจำนวน 7 ราย โดยพบอาการปอดอักเสบในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ ร้อยละ 22.22 เสียชีวิต 2 ราย มีทารกติดเชื้อ 10 ราย ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 อาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ

สำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย อยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์ ไม่มีโรคประจำตัว โดยมีการฝากครรภ์ตามเกณฑ์ รายแรกติดเชื้อจากการเข้าไปในสถานที่แออัด ส่วนอีกรายติดจากคนในครอบครัว

สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อนัดหมายตรวจหาเชื้อ หากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ให้แยกตัวและเฝ้าสังเกตอาการ พร้อมทั้งรอฟังผลการตรวจของผู้สัมผัสใกล้ชิด เมื่อพบว่ามีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินอาการ สำหรับการถ่ายภาพรังสีปอดเพื่อตรวจหาภาวะปอดอักเสบ สามารถทำได้ในหญิงตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย การใช้ยาต้านไวรัส สามารถใช้ได้เหมือนคนทั่วไปยกเว้นในการตั้งครรภ์ช่วง 3 เดือนแรก แพทย์จะพิจารณายาต้านไวรัสตัวอื่นที่ไม่มีผลกระทบต่อทารกในครรภ์

ทั้งนี้ หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ หากอาการไม่รุนแรงมากสามารถให้นมลูกได้ แต่จะต้องเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube