fbpx
Home
|
ทั่วไป

ศบค.จ่อผ่อนปรนกินในร้านได้จำกัดคน

Featured Image
ศบค.จ่อผ่อนปรนร้านอาหารรายย่อย ตามพื้นที่ควบคุม เตรียมแบ่งกลุ่ม 15 พ.ค.นี้

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. เผยว่า มีการนำเสนอจากคณะกรรมการ eoc ของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอเสนอภาพหลักการที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอต่อคณะกรรมการ ศปก.ศบค. โดยการสั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ. ศบค. ถึงส่วนไหนที่ควรจะผ่อนปรนได้บ้าง โดยเฉพาะผู้ประกอบการ ร้านอาหาร รายย่อย รายเล็ก โดยเฉพาะผู้ที่ค้าขายอาหารทั้งหลาย ซึ่งเป็นปัจจัยสี่ของประชาชนคนไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหลักการมา และทางกระทรวงสาธารณสุขได้นำมาปรึกษาหารือกัน

โดยต้องการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดในปัจจุบัน ฉะนั้นการปรับสีจะต้องเกิดขึ้น ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการปรับโดยพิจารณาหลายเหตุผลร่วมกันดังนี้ คือ ลักษณะการระบาดในชุมชน

พิจารณาจากจำนวนและความต่อเนื่อง คือ
 • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมีผู้ป่วยมากกว่า 100 รายต่อวัน อย่างน้อยหนึ่งวันในหนึ่งสัปดาห์หรือเฉลี่ยในหนึ่งสัปดาห์มากกว่า 50 รายต่อวัน
 • พื้นที่ควบคุมสูงสุดมีผู้ป่วยเฉลี่ยหนึ่งสัปดาห์ 20 ถึง 50 รายต่อวัน
 • พื้นที่ควบคุมมีผู้ป่วยเฉลี่ยในหนึ่งสัปดาห์น้อยกว่า 20 รายต่อวัน
 • พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดมีผู้ป่วยเฉลี่ยในหนึ่งสัปดาห์น้อยกว่า 10 รายต่อวัน
 • พื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่ไม่มีผู้ป่วยอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์
 • จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่พบการระบาดต่อเนื่องและเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ
 • จังหวัดที่มีการระบาดในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสแพร่เชื้อได้ง่าย
 • จังหวัดที่ติดกับชายแดนหรือเคยมีผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ติดเชื้อ
สัดส่วนการได้รับวัคซีนของประชากรในพื้นที่ ปรับลดระดับกรณีได้รับวัคซีนมาก มีดังนี้
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

สามารถบริโภคในร้านอาหารได้ โดยนั่งไม่เกิน 25% และไม่เกิน 21:00 น. สั่งกลับบ้านได้ไม่เกิน 23:00 น. งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน

ร้านสะดวกซื้อเปิดบริการตั้งแต่ 04.00น.-23:00 น.

ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้ตามปกติไม่เกิน 21:00 น.

สถานศึกษาทุกระดับห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน

สถานที่เสี่ยงหรือสถานที่ที่มีกิจกรรมเสี่ยงปิด ยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้งเปิดได้ไม่เกิน 21:00 น. แข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม

พื้นที่ควบคุมสูงสุด

บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 23:00 น. งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน

ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโตรุ่ง เปิดบริการตั้งแต่ 04:00 น. ถึง 23:00 น.

ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้ตามปกติไม่เกิน 21:00 น.

สถานศึกษาให้ใช้อาคารสถานที่ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สถานที่เสี่ยงเปิดบริการตามข้อกำหนดสถานที่เล่นกีฬาเปิดได้ไม่เกิน 21:00 น.

 

พื้นที่ควบคุม

ร้านอาหารบริโภคในร้านได้ตามปกติงดการจำหน่ายและงดดื่มสุรา ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง เปิดบริการได้ตามปกติตามมาตรการที่กำหนด

ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการตามปกติไม่เกิน 21:00 น.

สถานศึกษาทุกระดับให้ใช้อาคารสถานที่ตามมาตรการที่กำหนด และสถานที่เสี่ยงหรือสถานที่ที่มีกิจกรรมเสี่ยง เปิดบริการตามข้อกำหนดสถานที่เล่นกีฬาเปิดได้ตามปกติ แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชมหรือผู้เล่น

ทั้งนี้ นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวว่า ส่วนจังหวัดที่จะอยู่ในพื้นที่ใดนั้นพรุ่งนี้ (15พ.ค.64) จะมีการประกาศจังหวัดอีกครั้ง

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 • Tiktok
 • Youtube
 • Youtube