fbpx
Home
|
ภูมิภาค

กาฬสินธุ์มีผู้ป่วยเพิ่ม6รายสะสม67ราย

Featured Image
วันนี้จังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ป่วยเพิ่ม 6 ราย สะสม 67 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 13 ราย

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้ จากการรายงานของศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย ผู้ป่วยเดิม 61 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 67 ราย หายป่วยวันนี้ 1 ราย รวมหายป่วยสะสม กลับบ้านแล้ว 13 ราย

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ ประกอบด้วย รายที่ 62 – 67 โดยผู้ป่วยรายที่ 62 เป็นเพศหญิง ขณะป่วยอาศัยอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด ไม่มีอาการป่วย รายที่ 63 เพศชาย อายุ 2 ปี อาศัยอยู่ที่หมู่ 16 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด รายที่ 64 เพศหญิง อายุ 18 ปี รายที่ 65 เพศชาย อายุ 19 ปี เป็นนักศึกษา ทั้ง 2 คน อาศัยอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอยางตลาด รายที่ 66 เพศหญิง อายุ 19 ปี ขณะป่วยอาศัยอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด โดยผู้ป่วยรายที่ 62 – 65 มีประวัติเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันจังหวัดสมุทรปราการ และรายที่ 67 เป็นเพศหญิง อายุ 74 ปี ขณะป่วยอาศัยอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ มีประวัติเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง กับผู้ป่วยรายเดิมในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งผู้ป่วยรายนี้อยู่ในการเฝ้าระวังของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU ของอำเภอกุฉินารายณ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้กักกันตนเองอยู่ที่บ้านเพื่อรอการตรวจสอบ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนโรค และดำเนินการตรวจสอบแก่ผู้ที่ใกล้ชิดสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยทุกราย เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อย่างไรก็ตามในห้วงเวลานี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตร ไม่เข้าไปในสถานที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนไทยชนะหรือหมอชนะ

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube