fbpx
Home
|
ภูมิภาค

พัทลุงล็อกดาวน์อีก2หมู่บ้านหวั่นโควิดระบาด

Featured Image
พัทลุง ประกาศ ล็อกดาวน์ อีก 2 หมู่บ้าน-ห้ามประชาชนจากพื้นที่อื่นเข้ามาในจังหวัด หวั่นโควิด-19 ระบาด

นายวิชัย ชูอินทร์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอป่าพะยอม ได้ลงนามในประกาศล็อกดาวน์ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลป่าพะยอม งดออกจากบ้าน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เว้นแต่มีความจำเป็น เช่น ซื้ออาหาร ซื้อของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ให้ออกจากบ้านได้เพียง 1 คน และให้ใช้เวลาน้อยที่สุด รวมทั้งให้ปฏิบัติตามหลักป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด คือเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่ที่มีประชาชนแออัด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อออกจากที่พัก ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำหรือสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

พัทลุงล็อกดาวน์อีก2หมู่บ้านหวั่นโควิดระบาด

นอกจากนั้นหากผู้ใดพบว่าตนเองมีอาการป่วยผิดปกติให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. ในพื้นที่ให้ทราบโดยด่วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด เช่น เจ็บป่วย หรือมีเหตุอื่นอย่างรุนแรง หรืออุบัติเหตุ ให้เดินทางออกไปก่อนและแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. ในพื้นที่ทราบภายหลังทันที

พัทลุงล็อกดาวน์อีก2หมู่บ้านหวั่นโควิดระบาด

ทั้งนี้ทางอำเภอป่าพะยอมยังประกาศขอความร่วมมือห้ามประชาชนในพื้นที่อื่น งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ 5 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และสำหรับผู้ที่ ใช้เส้นทางผ่านพื้นที่หมู่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลป่าพะยอม ไม่ควรแวะรถในพื้นที่ เว้นแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด จึงประกาศมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube