fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ชลบุรีป่วยโควิดอีก99สะสม710ราย

Featured Image
ชลบุรีป่วยโควิดเพิ่ม 99 ราย สะสม 710 ราย ส่วนส่วนใหญ่โยงสถานบันเทิง – อ.บางละมุงยังหนัก

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 99 รายส่งผลให้มีผู้ป่วยระลอกใหม่สะสมแล้ว 710 ราย ประกอบด้วย ผู้ติดเชื้อโควิด-19 cluster Flintstone 5 ราย (ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 137 ราย), ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากสถานบันเทิงอื่นๆ รายละเอียดดังนี้ Cetus พัทยา จำนวน 3 ราย, Bone พัทยา จำนวน 1 ราย, The Box 69 พัทยา จำนวน 3 ราย, Garden 168 จำนวน 3 ราย , Insomnia พัทยา จำนวน 1 คน, Infinity ศรีราชา จำนวน 4 ราย, Replay บางแสน จำนวน 3 ราย, สถานบันเทิงใน กทม. จำนวน 4 ราย, ผู้สัมผัสและบุคคลในครอบครัวผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 29 ราย, จากต่างจังหวัดเข้ามารักษาชลบุรี 2 ราย คือ สมุทรปราการ จำนวน 1 รายและระยอง จำนวน 1 ราย, อยู่ระหว่างสอบสวนโรค จำนวน 41 ราย วันนี้มีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 342 ราย และค้นหาเชิงรุกอีกจำนวน 984 ราย (อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ)

ทั้งนี้ การระบาดในเขต อ. เมือง เริ่มชลอตัวลง แต่อำเภอบางละมุงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจากการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มพนักงานและผู้ไปเที่ยวสถานบันเทิง แต่การระบาดยังไม่ได้แพร่กระจายเชื้อออกไปในหลายรุ่น เนื่องจากได้รับความร่วมมือในการมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากการค้นหาผู้สัมผัส และการค้นหาเชิงรุกในสถานที่เสี่ยง

จึงขอความร่วมมือจากประชนทุกภาคส่วน ในการควบคุมป้องกันโรค เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล เคร่งครัดในมาตรการตามหลักเกณฑ์ กรณีมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก โดยจังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube