fbpx
Home
|
ภูมิภาค

โคราชติดโควิดพุ่งอีก123ราย-ลุยรพ.สนาม

Featured Image
โคราชติดโควิด-19 พุ่ง 123 รายแล้ว ขณะผู้ว้าฯ เร่งเปิดใช้ รพ.สนาม 16 เม.ย. นี้ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ์ 80 พรรษา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายแพทย์วิชาญ คิดเห็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราขสีมา นายศักดิ์ สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.นครราขสีมา นายชรินทร์ ทองสุข
รอง ผวจ.นครราชสีมา ร่วมประธานในการประขุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพร้อมแถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยในพื้นที่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 123 รายแล้ว ซึ่งรักษาตัวที่ รพ.มหาราชฯ 49ราย รพ.เทพรัตน์ 12 ราย รพ.ปากช่อง 30 ราย รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 8 ราย รพ.พิมาย 3 ราย รพ.สูงเนิน 6 ราย รพ.ห้วยแถลง 1 ราย รพ.โนนไทย 2 ราย รพ.ป.แพทย์ 5 ราย และ รพ.ด่านขุนทด 2 ราย

โคราชติดโควิดพุ่งอีก123ราย-ลุยรพ.สนาม

นายวิเชียร กล่าวว่า การเตรียมเปิด รพ.สนามนั้น ในพื้นที่นอกจากที่อาคารชาติชายฮอลล์ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ์ 80 พรรษา อ.เมือง แล้ว ได้เตรียมที่สนามลิปตพัลลภฮอลล์ 120 เตียง และที่มหาวิทยาลัยเทค
โนโลยีสุรนารี 200 เตียง สำหรับ รพ.สนามหลัก ที่ชาติขายฮอลล์ รองรับได้ 120 เตียง แบ่งเป็นชาย 60 เตียง หญิง 60 เตียง ผู้ป่วยที่จะใช้ รพ.สนามนั้นจะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนัก ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ใช้เครื่องช่วย
หายใจ อายุ 15-65 ปี และจะนอนรักษาตัว 14 วัน ทั้งนี้ รพ.สนามจะสามารถเปิดใช้ได้ในวันที่ 16 เมษายน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube