fbpx
Home
|
ภูมิภาค

วัคซีนโควิดลอตแรกพิจิตรเริ่มฉีดแล้ว900คน

Featured Image
วัคซีนโควิด19 ลอตแรก ของ จ.พิจิตร  เริ่มฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และอสม. กลุ่มแรก 900 คน

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีรับมอบ วัคซีนโควิด19 ของบริษัท Sinovac จำนวน 1,800 โดส ซึ่งเพิ่งมาถึงวันนี้ เพื่อฉีดให้บุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ที่มีโอกาสสัมผัสกลุ่มเสี่ยง จำนวน 900 คนๆ ละ 2 โดส ระยะห่างกัน 4 – 12 สัปดาห์ เป็นการฉีดวัคซีนเป็นครั้งแรกของจังหวัดพิจิตร

ซึ่ง นพ.กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นผู้ลงมือฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับ นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการ รพ.พิจิตร และเข็มที่ 2 ให้กับ นพ.วิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ต่อจากนั้นก็เป็นการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วมีความเสี่ยง

นพ.วิศิษฐ์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายกระจายวัคซีนให้ทุกจังหวัด มีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรด้านสาธารณสุขด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ในส่วนของการฉีดวัคซีนโควิดในครั้งนี้ ถือเป็นการซักซ้อมระบบให้บริการฉีดวัคซีนอีกด้วย

ดังนั้นจึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาล ทั้ง 12 อำเภอ มาเรียนรู้ระบบ เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ของประชาชน รวมถึงสร้างความมั่นใจในการฉีดวัคซีน ว่าปลอดภัยอีกด้วย

 

 

สำหรับจังหวัดพิจิตร มีประชากร กว่า 5.4 แสนคน การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ต้องฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 3 แสนคน ซึ่งขณะนี้มีชาวพิจิตร สมัครฉีดวัคซีนแล้ว 54% ยังต่ำกว่าเป้าหมาย แต่ก็เริ่มมีผู้สนใจมาติดต่อขอฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น

โดยการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ มี 3 เป้าหมาย คือ เพื่อลดอัตราตาย อัตราป่วยจากโรคโควิด-19 เพื่อปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ โดยแพทย์ พยาบาลต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ใช้ผู้ป่วยเสียเอง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดูแลคนไข้ได้ และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ต่อไป

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube