fbpx
Home
|
ภูมิภาค

โคราชตั้งคณะทำงานบริหารจัดการวัคซีนโควิด

Featured Image
นครราชสีมา ตั้งคณะทำงาน 5 ชุด เตรียมความพร้อมบริหารจัดการ วัคซีนโควิด-19 คาด เดือนมิถุนายน ได้รับวัคซีน

นายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมา กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการรับวัคซีนป้องกันโวรัสโควิด-19 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ ในพื้นที่มีผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ จำนวน 13 ราย เท่าเดิม ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว จำนวน 10 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 3 ราย ซึ่งอาการโดยทั่วไปของผู้ป่วย มีอาการที่ดี ปกติ

 

ในส่วนพื้นที่ที่มีการปิดหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.เสิงสาง ขณะนี้ได้เปิดหมู่บ้านแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา เนื่องจากครบกำหนด 14 วัน ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ ในรูปแบบ New Normal

ทั้งนี้ภายหลังจากเปิดหมู่บ้านทางสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดส่งทีมแพทย์เข้าไปฟื้นฟู เยียวยาจิตใจ แก่ประชาชนในหมู่บ้าน สร้างความเข้าใจและวิธีการดำเนินชีวิต หลังจากถูกกักตัว สำหรับการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมานั้น เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกักในระยะแรก จะมีการแจกจ่ายในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 13 จังหวัดก่อน ในส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะอยู่ในช่วงระยะที่ 2 วัคซีนน่าจะได้รับในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 นี้

ทางคณะกรรมควบคุมโรคติดจังหวัดจึงต้องมีการเตรียมความพร้อม รองรับการทำงาน จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการวัคซีนที่จะได้รับ จำนวน 5 คณะทำงาน ประกอบด้วยคณะทำงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาชนสัมพันธ์ คณะทำงานด้านการให้บริการวัคซีน ฝึกอบรมและกำกับ ติดตามผลภายหลังการให้วัคซีน คณะทำงานด้านประกันคุณภาพวัคซีนและติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน คณะทำงานด้านระบบข้อมูลการให้บริการด้านวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และคณะทำงานวิชาการด้านบริหารจัดการและศึกษาการให้วัคซีน ซึ่งจะมีการประชุมนัดแรกของคณะทำงานทั้ง 5 ชุด ในวันที่ 18 มีนาคมนี้ เพื่อวางแผนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการบริหารวัคซีนทั้ง 32 อำเภอ อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด และวัคซีนจะได้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube