fbpx
Home
|
ภูมิภาค

สมุทรสาครจ่อฉีดวัคซีนโควิดกลุ่มเสี่ยงด่านหน้า

Featured Image
สมุทรสาคร จัดแผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงด่านหน้า – ปิดแล้วศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 3 วัฒนาแฟคตอรี

นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ โรค COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ด้วยมาตรการการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน ในการนี้ภายในวันนี้ – 6 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น.

จะมีรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน มาให้บริการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนคนไทยทั่วไป ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 7 คัน โดยผู้ที่มีความประสงค์จะตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะต้องเตรียมโทรศัพท์มือถือ และบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อลงทะเบียนในระบบโทรศัพท์มือถือก่อนการตรวจดังกล่าวต่อไป

 

รพ.สมุทรสาคร ร่วม กับ สสอ.เมือง และ อำเภอเมือง จัดแผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงด่านหน้า

นายณภัทร เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร และนายมานะ เปาทุย สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ร่วมกันเปิดประชุมการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน COVID – 19 จังหวัดสมุทรสาคร ผอ.โรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้รับมอบหมายการฉีดวัคซีนตามความสมัครใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มผู้นำ และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครนั้น ในการนี้จึงได้ร่วมกับทางอำเภอเมืองสมุทรสาคร และสาธารณสุขอำเภอเมืองฯ เพื่อสำรวจและทำประวัติของกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม ก่อนนำไปสู่การจัดลำดับในการฉีดวัคซีน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการจัดลำดับการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนของกลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด ตามวัน เวลา และสถานที่ๆ กำหนด โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านหน้านี้ส่วนใหญ่จะมีชื่ออยู่ในระบบแล้ว ซึ่งในช่วงสัปดาห์หน้าก็จะมีการเพิ่มพื้นที่การฉีดวัคซีนอีก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม กับ โรงพยาบาลวัดเกตุมฯ ที่เป็นโรงพยาบาลในความควบคุมดูแลของโรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วต่อการเข้ารับบริการมากยิ่งขึ้น

จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากเราใช้แผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนเชิงรุกต่อกลุ่มเสี่ยงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก่อนที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปนั้น ก็จะทำให้การควบคุมโรคหรือที่เรียกว่าการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและจังหวัดสมุทรสาครก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วมากขึ้น ซึ่งในส่วนของกลุ่มเสี่ยงด่านหน้าที่จะทำการฉีดวัคซีนนั้น คาดว่าจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้า หลังจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มต่อไป ขณะที่ประชาชนทั่วไปที่มีสุขภาพแข็งแรง จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยรูปแบบของช่องทางการลงทะเบียนนั้น ยังอยู่ในระหว่างการหารือเพื่อให้เกิดความเหมาะสม รวดเร็ว และเข้าถึงพี่น้องประชาชนมากที่สุด

 

ปิดแล้วศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 3 วัฒนาแฟคตอรี

เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น.ของวันที่ 3 มีนาคม 2564 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าฯ ,นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร, นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายก อบต.พันท้ายฯ, ผู้อำนวยการ แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ทหาร ตำรวจ ตัวแทนภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมอำลาโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 3 (วัฒนาแฟคตอรี) พร้อมกับบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก ภายหลังจากที่ประกาศปิดศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 3 วัฒนาแฟคตอรี ซึ่งบรรยากาศภายในศูนย์ฯ แห่งที่ 3 ขณะนี้ ก็คงเหลือแต่เตียง ชุดเครื่องนอน อุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้เท่านั้น โดยยังคงมีกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแลรักษาสิ่งของภายในตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าการขนย้ายและการรื้อถอนโครงการสร้างจะแล้วเสร็จ
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณนายวัฒนา แตงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ที่ได้ให้นำโกดังส่วนตัวมาทำเป็นโรงพยาบาลสนามหรือศุนย์ห่วงใยคนสาคร ทำให้มีที่รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ดีขึ้น และขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทีมแพทย์ และพยาบาลของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เป็นเวลากว่า 2 เดือน ในศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 3 (วัฒนาแฟคตอรี่) นี้

 

 

ข้อมูล:เพจประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube