fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ลงทะเบียน“เราชนะ”ไม่มีสมาร์ทโฟนพิจิตรคึกคัก

Featured Image
ผู้ว่าฯพิจิตรใช้หลักบริหารจัดการลงทะเบียน “เราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน” ลงพื้นที่และให้บริการถึงบ้านทำให้ที่ธนาคารไม่แออัด

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร , นายกฤษณะ หิรัณยเกศ ผู้จัดการสำนักงานเขตพิจิตร ธนาคารกรุงไทย หลังจากได้พบปัญหาของการลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” ของกลุ่มผู้ไม่มีสมารท์โฟน ที่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนแก่ คนพิการ และผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง รวมถึงผู้ที่ใช้โทรศัพท์รุ่นเก่า จึงทำให้ไม่สามารถเข้าระบบด้วยตนเองได้ จึงแห่กันมาที่ธนาคารกรุงไทย และที่ว่าการอำเภอต่างๆใน 12 อำเภอ ของจังหวัดพิจิตร

โดยให้ธนาคารกรุงไทยบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองในการรับลงทะเบียน ซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านแห่กันมาเนืองแน่นในแต่ละวันมีเกือบ 1 พันคน ในแต่ละอำเภอ แต่ให้บริการได้เพียงแค่ 200-300 คน/ วัน- แห่ง เท่านั้น

ล่าสุด ตั้งแต่เมือวันวานคือวันที่ 22 และ วันนี้ 23 ก.พ. 2564 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร , นายกฤษณะ หิรัณยเกศ ผู้จัดการสำนักงานเขตพิจิตร ธนาคารกรุงไทย จึงได้บูรณาการ การทำงานไปยัง ธกส. –ออมสิน –สนง.คลังจังหวัด-สรรพสามิตจังหวัด ให้ร่วมกันเปิดรับลงทะเบียน

แต่ก็ปรากฏว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นและศรัทธาว่าไปที่ธนาคารกรุงไทย น่าจะมีระบบไปที่เดียวจบครบถ้วน จึงทำให้บรรยากาศวันนนี้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร มีผู้มาใช้บริการประมาณ 100 คน ส่วนที่ ธกส.สาขาพิจิตร ในช่วงเช้าที่ผู้สื่อข่าวไปสังเกตการณ์ พบว่ามีผู้มาใช้บริการประมาณ 40 คนเท่านั้น ส่วนที่ธนาคารออมสิน เฉพาะในช่วงเช้าเท่าที่ผู้สื่อข่าวไปสังเกตการณ์มีผู้มาใช้บริการไม่ถึง 10 คนด้วยซ้ำ

ส่วนที่ สนง.คลังจังหวัด-สรรพสามิตจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลากลางพิจิตร ก็มีผู้มาใช้บริการบางตาไม่คึกคักเหมือนดั่งวันแรกๆ แต่ที่จะมีคึกคักวันนี้ก็คือ ธนาคารกรุงไทยไปเปิดจุดให้บริการ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านที่เป็นชาวไร่ ชาวนาคนแก่ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนแห่กันมาขอใช้บริการกว่า 500 คน ทำให้บรรยากาศเนืองแน่นไปด้วยผู้ใช้บริการดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมจากการเก็บสถิติการรับลงทะเบียนกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่มาใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 15 จนถึงวันที่ 22 ก.พ. 2564 จุดบริการ One Stop Service อ.โพทะเล ยอดผู้ใช้บริการ 764 ราย , อ.บึงนาราง ยอดผู้ใช้บริการ 373 ราย , อ.ตะพานหิน ยอดผู้ใช้บริการ 154 ราย , อ.ทับคล้อ ยอดผู้ใช้บริการ 102 ราย , อ.บางมูลนาก ยอดผู้ใช้บริการ 706 ราย , อ.วชิรบารมี ยอดผู้ใช้บริการ 300 ราย อ.เมืองพิจิตร ยอดผู้ใช้บริการ 1,016 ราย , อ.สามง่าม ยอดผู้ใช้บริการ 390 ราย , จุดใต้อาคาร ธ.กรุงไทย ยอดผู้ใช้บริการ 188 ราย , อ.โพธิ์ประทับช้าง ยอดผู้ใช้บริการ 801 ราย

ส่วนรายงานการลงทะเบียน “เราชนะ”และแบบยืนยันตัวตนเฉพาะเขตพิจิตรให้บริการรวมสำเร็จแล้ว ประมาณ 4 พันคนเศษ ดังกล่าวอีกด้ว

ผู้ว่าฯพิจิตร

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube