fbpx
Home
|
ภูมิภาค

นายกฯอบจ.ชัยภูมิพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว

Featured Image
นายกฯอบจ.ชัยภูมิเดินหน้าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว เพื่อปลุกจิตสำนึกเจ้าบ้านที่ดีรับนักท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศช่วงวันหยุด ที่มอหินขาวหรือสโตนเฮนจ์เมืองไทย ที่มีความสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าติดอันดับของประเทศอีกด้วย โดยที่ผ่านมา นายอร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมินำข้าราชการ จิตอาสา และทีมบริหารในสังกัดอบจ.ชัยภูมิ กว่า 500 คน ร่วมกันออกพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริเวณโดยรอบพื้นที่มอหินขาว- ผาหัวนาค อุทยานแห่งชาติภูแลนคาเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการ พัฒนาและดูแลทรัพยากร แหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด น่าเที่ยวชมทั้งยังให้เกิดความรักในสมบัติของทุกคน เพื่อไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

โดยในครั้งนี้เริ่มต้นที่ มอหินขาว-ผาหัวนาค เป็นแห่งแรก ก็เป็นอีก 1 นโบายวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการและการมีส่วนร่วมของกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ มอหินขาว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้บริเวณลานจอดรถและเสาหิน 5 แท่ง กิจกรรมทาสีล้างทำความสะอาดห้องสุขา

ในขณะที่ทางด้าน น.ส.อรอาภา โลห์วีระ ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง หนึ่งในทีมบริหาร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็น1ในนโยบายหลักของนายกฯซึ่งเป็นแผนเครียมความพร้อมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามมาตลอด อีกทั้งยังเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่จะเข้ามาเที่ยวภายในจังหวัด พร้อมกับสร้างจิตสำนึกให้กับหน่วยงาน ทั้งชาวชัยภูมิทุกคนให้เกิดความรัก และเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศหลังสถานการณ์ covid 19 คลี่คลายลงในอนาคตอีกด้วย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube