fbpx
Home
|
ภูมิภาค

โคราชเร่งกระตุ้นศก.หลังโควิดระบาดอื้อ

Featured Image
โคราช เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ เปิดถนนคนเดินรอบสระใหญ่แห่งแรกที่ อ.บัวใหญ่ สร้างรายได้กระตุ้นเม็ดเงิน

 

 

นางสุเนตร ศิลปชัยเดช นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ ได้เปิดตลาดถนนคนเดิน บริเวณริมสระใหญ่ เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และสร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ยังแพร่ระบาด แต่ความรุนแรงของสถานการณ์ได้เริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้ว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงมีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่

 

โดยขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับจังหวัด จัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน” อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งอย่างต่อเนื่องตลอดปี ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และกำชับให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสร้างความปลอดภัย – ความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อย่างยั่งยืน เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จึงกิจกรรมถนนคนเดินขึ้นในครั้งนี้ โดยจะเปิดขายในทุกวันพุธ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง คาดว่า จะมีประชาชนในอำเภอบัวใหญ่ ออกมาเดินจับจ่ายซื้อของกินของใช้ ทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube