fbpx
Home
|
ภูมิภาค

เชียงใหม่ยันฉีดวัคซีนเด็กไร้ผลกระทบรุนแรง

Featured Image
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันการฉีดวัคซีนในเด็กไม่มีผลกระทบรุนแรง วอนผู้ปกครองมั่นใจ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Kick Off วัคซีน ละอ่อนน้อยเจียงใหม่ปลอดภัยจากโควิด-19” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แก่เด็กในการป้องกันโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายให้นักเรียน อายุ 5 ปี ถึงอายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ตามความสมัครใจ

โดยจังหวัดเชียงใหม่มีนักเรียน อายุ 5 ปี ถึงอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวนทั้งสิ้น 152,064 คน มีความประสงค์ฉีดวัคซีนโดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง จำนวน 87,137 คน คิดเป็นร้อยละ 57.30 และก่อนหน้านี้ได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับเด็ก 7 กลุ่มโรคและเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ไปแล้ว 43 คน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการ Kick Off ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 6 ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนจำนวน 3,746 คน อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีนักเรียนชั้น ป.6 เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งสิ้น 39 คน รวมทั้งหน่วยฉีดระดับอำเภอก็ได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 ไปพร้อมกันบ้างแล้ว

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนสำหรับเด็กมาทั้งหมด 12,000 โดส กระจายไปให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในทุกอำเภอ โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่เด็กในกลุ่มอายุ 10-12 ปี ก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจะค่อยลดกลุ่มอายุลงมาจนถึงเด็กอายุ 5 ปี ทั้งนี้ จากการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กที่โรงเรียนศรีสังวาลย์เอง ปัจจุบันก็ยังไม่พบผลกระทบหรืออาการข้างเคียงที่รุนแรงแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองของเด็กอายุตั้งแต่ 5 ขวบ ถึงวัยก่อน 12 ปี ได้ให้ความมั่นใจในความปลอดภัยของวัคซีน ซึ่งการจัดกิจกรรม Kick Off วัคซีน ละอ่อนน้อยเจียงใหม่ปลอดภัยจากโควิด-19 นี้ นอกจากจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่เด็กแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนในการเปิด On Site ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube