fbpx
Home
|
ภูมิภาค

กาฬสินธุ์เปิดงานท่องเที่ยวถนนสายดอกจาน

Featured Image
กาฬสินธุ์เปิดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายดอกจานผ่อนคลายโควิดกำหนดจุดเช็คอินท่องเที่ยว 5 แห่ง

 

ที่บริเวณศูนย์ราชการ อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายดอกจาน และโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนา นายธวัชชัย กล่าวว่า ตามที่ทำการปกครอง อ.ดอนจาน ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาครัฐ เอกชน ได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายดอกจาน และโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนา เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่หรือนิวนอร์มอล เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคต่างๆในอนาคต หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

 

นอกจากนี้การจัดงานมหกรรมดังกล่าว ยังส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม เช่น ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าหัตถกรรม งานฝีมือและสินค้าชุมชนรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแนวทางสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไป

 

ด้านนายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอดอนจาน กล่าวว่า พื้นที่ อ.ดอนจาน มีของดีประจำชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง ที่ได้รับการคัดสรรเพื่อต้อนรับนักเที่ยว 5 แห่ง เช่น สะพานบุญทุ่งนาคำ พุทธสถานหลวงปู่ใหญ่, น้ำตกไทรย้อย, วัดชัยมงคล, อ่างเก็บน้ำห้วยแกง และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนองนาโมเดล

 

นอกจากนี้ ภายในบริเวณศูนย์ราชการ อ.ดอนจาน ยังได้รังสรรค์บ้านไม้ 5 หลัง 5 ตำบล ซึ่งเป็นศิลปอัตลักษณ์ของคนอีสาน ผสมผสานกับการประกอบอาชีพของคนพื้นถิ่นหรือนายฮ้อย รวมทั้งสะพานไม้ต่างระดับ และถนนสายดอกจานหรือทองกวาว ซึ่งเป็นจุดเช็คอินที่สวยงาม และเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอีก 5 แห่งดังกล่าว

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube